Pachet externalizare servicii de mediu

CONSULTANTA DE MEDIU, CURSURI DE MEDIU ACREDITATE , SERVICII DE MEDIU, RAPORTARI DE MEDIU.

PACHET DE EXTERNALIZARE  SERVICII DE MEDIU-servicii de outsourcing-PACHET 

MULTINATIONAL CORPORATION

 CE ESTE EXTERNALIZAREA –serviciilor de mediu-out sourcing- servicii de mediu? 

Pentru a va reduce timpul destinat alinierii activitatilor dvs. la cerintele de mediu si pentru a evita   amenzile datorate neconformarilor de mediu Aevum Eco Consult va propune: EXTERNALIZARE SERVICII DE MEDIU. 

AEC detine contracte cu o serie de companii – contracte de tip OUTSOURCING -EXTERNALIZARE SERVICII DE MEDIU  pentru diferite companii multinationaledin diferite domenii de activitate (fabricare mobila, ambalaje de plastic, fabricare betoane, activitati de mentenanta, transport international de marfuri, colectori si exportatori de deseuri, fabricare piese metalice)

Firma AEVUM ECO CONSULT SRL are ca obiect principal de activitate consultanta in domeniul protectiei mediului, pentru toate domeniile de activitate:  industria extractiva a petrolului, gazelor naturale, carbunelui, industria energetica, prelucrarea metalelor, industria chimica si petrochimica, industria alimentara, alte tipuri de proiecte, structurata intr-o gama larga de documentatii tehnice.

CE CONTINE PACHETUL?

Pachetul de externalizare a serviciilor de mediu pus la dispozitie de catre Aevum Eco Consult ASIGURA:

 •  conformarea cu legislatia de mediu in vigoare a tuturor activitatilor pe care le desfasurati in cadrul firmei, companiei dvs.

 • obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor de mediu necesare


 • realizarea tuturor RAPORTARILOR de mediu catre APM, SIM, FOND MEDIU

 •  consultanta de mediu pentru elaborarea tuturor raportarilor, monitorizarilor, registrelor obligatorii de mediu sau alte activitati care vizeaza protectia mediului

 • legatura, medierea, reprezentarea, interfata cu autoritatile abilitate sa verifice respectarea legislatie de mediu sau cea referitoare la constructii (Agentia de Protectia Mediului, Garda Nationala de mediu, Inspectia de Stat de Constructii)

GRATUIT –se realizeaza audit de mediu, audit deseuri, audit fond mediu SEMESTRIAL.

Abordăm PACHETUL de servicii de mediu dintr-o perspectivă integrată.

In cadrul pachetului oferim servicii integrate dar care pot fi structurate mai multe  domenii distincte:

1.MEDIU –AUTORIZATIE DE MEDIU-cerinte

 • consultanţă în domeniul mediului-legislatie aplicativa pentru factorii de mediu apa, aer, sol- corelare cu autorizatia de mediu-monitorizare factori de mediu

 • obtinerea actelor de reglementare pe linie de mediu

2.DESEURI

 • consultanta si REALIZARE–RAPORTARI REFERITOARE la MANAGEMENT DESEURI generare-colectare-raportare-predare-TRASABILITATE DESEURI- gestionare si verificarea-Certificate de valorificare/Acte care sustin cantitatile raportate catre FONDUL DE MEDIU

3.DESEURI DIN AMBALAJE

 • Tipuri de deseuri-decelare cantitati-acte-raportari deseuri din ambalaj

 •  MARCARE ambalaje-solutii

 •  Ambalaje returnabile-reutilizabile

 •  Taxarea inversa ambalaje

 •  Raporatrile catre FOND MEDIU

 • Alegere solutii pentru atingere obiective de valorificare deseuri din ambalaje-sistem OTR-sistem mixt-sistem individual                    

4.SUBSTANTE CHIMICE SI PERICULOASE

Identificare-cerinte depozitare-registre-raportari-APM /ITM

5.FOND MEDIU

Raportari-taxe- gestiune deseuri din IMPORT si puse pe piata cu produs finit-deseuri din ambalaj RETURNABILE SI REUTILIZABILE

6.SISTEM MANAGEMENT MEDIU

 1. Imbunatatire sau obtinere certificare ISO 14001:2015-

 2. realizare proceduri de mediu- operationale si de sistem-instructiuni de lucru PERSONALIZATE

 3. Realizare planuri de masuri

7.RAPORTARI

AEC realizeaza toate raportarile de mediu (lunare, anuale, semestriale, deseuri-catre APM, ANPM, SIM, FOND MEDIU)

8.AUDITURI INTERNE DE MEDIU adaptate si personalizate companiei-finalizare plan masuri

9.TRAINING si instruire personal –instruiri in cadrul companieii sau in cadrul firmei AEC.

DE CE SA EXTERNALIZATI SERVICIILE DE MEDIU / BENEFICII ?

AEC va propune pachetul ETERNALIZARE SERVICII  DE MEDIU deoarece:

 1. Legislația de mediu este complexă, de multe ori generand interpretări diferite chiar între autoritatile de mediu si datorita schimbarilor dese este necesar pentru a raspunde cerintelor legislative de mediu EXPERIENTA PRACTICA si teroretica pe toate subsectoarele :
 2. Conditii legislative pentru RAPORTARI- DESEURI-AMBALAJE-ULEIURI-FOND MEDIU-COLECTARE FIER –raportari SIM
 3. Cerinte concentratii maxime admisibile pentru factorii de mediu- apa , aer, sol-substante toxice si periculoase
 4. Cerinte realizare buletine de analiza –stabilire indicatori-fise de caracterizare-deseuri periculoase
 5. Conditii legislative pentru predare deseuri- formulare-acte-colectori-
 6. Conditii si modalitate de completare raportari- de mediu: HG 856, GD PRODDES,  GD COLECTARE, FOND MEDIU, FORMULARE DE TRANSPORT DESEURI raporatri anuale, bilant solventi , formulare de aprobare predare deseuri periculoase, predare uleiuri
 7. Conditii si cerinte pentru raporatri fond mediu– atingere obiective deseuri din ambalaj- IMPORT– pus pe piata- cote- tipuri de contracte- sistem individual , mixt , OTR
 8.  Amenzile sunt foarte mari și neconformarea devine foarte costisitoare.  Cele mai frecvente amenzi acordate de comisarii Gărzii de mediu sau alte organe de control abilitate sunt:
 9. Lipsa Registrului de Evidență a Gestiunii Deșeurilor (obligatoriu pentru toți agenții economici). Amenzi intre 5.000 – 50.000 RON
 10. Lipsa Autorizației de Mediu – între 30.000 – 60.000 lei
 11. Lipsa contractelor de preluare a deșeurilor colectate selectiv (obligatoriu pentru toți agenții economici). Amenzi între 5.000 – 50.000 lei
 12. Amenzile se pot cumula.
 13. Legislatia de mediu se schimba de foarte multe ori astfel incat cunoasterea la zi a legislatiei presupune personal calificat cu experienta practica in aplicarea legislatiei .
 14. AEC detine personal specializat si realizeaza toate raporatrile de mediu si serviciile pentru diferite companii multinatinationale.
 15. Compania dvs castiga bani si timp prin externalizarea serviciilor de mediu catre AEC deoarece nu mai este nevoita sa trimita permanent la training persoane care zi de zi au alte atributii in companie
 16. Compania se poate concentra asupra activitatii de baza deoarece problemele de protectai mediului sunt GESTIONATE de catre specialistii firmei AEVUM ECO CONSULT

Firma AEVUM ECO CONSULT desfasoara o multitudine de activitati si servicii pe linie de protectia mediului:

 • obtinere acorduri/autorizatii de mediu/

 • audituri de mediu/deseuri/fond mediu,

 • asistenta pe parcursul controalelor de la Fondul de mediu-expertize fond mediu

 • consultanta de mediu-lunara pe diferite teme

 • contracte de out-soursing –realizarea lunara a raportarilor impuse de autorizatia de mediu, SIM electronic, rapoarte de gestiune deseuri, raportari catre Fondul de mediu etc-functie de profilul firmei

 • realizare alte tipuri de proiecte-documentatii- studii de bioremediere- planuri si programe de mediu

 • cursuri acreditate de Ministerul educatiei si Agentia Nationala de Calificari- pe domeniul INGINERIE DE MEDIU

Detalii Domenii de Activitate   
SERVICII DE MEDIU din acest domeniu de activitate.

 • CONFORMAREA CU LEGISLATIA DE MEDIU IN VIGOARE A TUTUROR ACTIVITATILOR PE CARE LE ARE COMPANIA

 • OBTINEREA AVIZELOR, ACORDURILOR SI AUTORIZATIILOR DE MEDIU NECESARE-revizuire, reautorizare

 • ELABORAREA TUTUROR STUDIILOR DE MEDIU

 • REALIZAREA TUTUROR RAPORTARILOR DE MEDIU CATRE APM, SIM, FOND MEDIU –vezi detalii RAPORTARI DE MEDIU a. AEC realizeaza toate raportarile de mediu (lunare, anuale, semestriale, deseuri-catre APM, ANPM, SIM, FOND MEDIU

 • FOND DE MEDIU-RAPORTARI-GESTIUNE DESEURI DIN AMBALAJE-AMBALAJE REUTILIZABILE-RETURNABILE

 • SOLUTII INDEPLINIRE COTA 60 % DESEURI DIN AMBALAJE-OTR-SISTEM MIXT-SISTEM INDIVIDUAL-

 • SUBSTANTE CHIMICE SI PERICULOASE 

 • SISTEM MANAGEMENT MEDIU

 • AUDITURI INTERNE DE MEDIU adaptate si personalizate companiei-finaliare plan masuri

 • TRAINING si instruire personal –instruiri in cadrul companiei sau in cadrul firmei AEC

 • LEGATURA, MEDIEREA, REPREZENTAREA, INTERFATA CU AUTORITATILE ABILITATE SA VERIFICE RESPECTAREA LEGISLATIE DE MEDIU SAU CEA REFERITOARE LA CONSTRUCTII (AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI, GARDA NATIONALA DE MEDIU, INSPECTIA DE STAT DE CONSTRUCTII)

GRATUIT –se realizeaza audit de mediu-audit deseuri-audit fond mediu SEMESTRIAL.

INCEPE-TI RELATIA CU NOI, BENEFICIIND DE UN PREAUDIT DE MEDIU GRATUIT!aec_externalizare_servicii_de_mediu

SERVICIU OFERIT

PACHET COMPLET EXETRNALIZARE SERVICII DE MEDIU

In cadrul acestui serviciu  ASIGURAM:

 • cerinta din Legea 211/2015 – Responsabil pe gestiunea deseurilor conform obligatiilor din Legea 211 / 2011

 • realizam toate Raportarile catre Agentia pentru Protectia Mediului, FOND de MEDIU pentru: deseuri, deseuri din ambalaje, substante toxice si periculoase, ulei uzat, Compusi Organici Volatili, cantitatile totale de poluanti rezultati in apa si aer-vezi sectiunea RAPORTAR

ALEGE UNUL DINTRE DOMENIILE DE ACTIVITATE AEC!


Scroll to Top