Despre Manager

CONSULTANTA DE MEDIU, CURSURI DE MEDIU ACREDITATE , SERVICII DE MEDIU, RAPORTARI DE MEDIU.


EXPERIENTA MANAGER

 • Titlu: dr.ing.chim CRISTIANA DUMITRAN

Teza doctorat domeniul chimie: Doctor Inginer Chimist –domeniul de doctorat Inginerie Chimica – titlul tezei: „Evaluarea riscului de mediu datorita hidrocarburilor din solurile contaminate cu THP, compusi organici hidrofobi – metode de extractie THP si cuantificare risc   „Contributions to the study of hydrophobic organic compounds extracted from soils contaminated with oil and Environmental Risk Assessment

 • Functii detinute –prezent 2010-prezent : Administrator AEVUM ECO CONSULT S.R.L – FIRMA DE CONSULTANTA –INGINERIE-CURSURI DE MEDIU
 • 2011-prezent: Profesor asociat-Sef de lucrari-Facultatea Inginerie de Mediu- UPG PLoiesti Laborator analize fizico-chimice
 • 2012-prezent: Lector acreditat Agentia Nationala de Calificari Prahova-CURSURI protectia mediului RESPONSABIL DE MEDIU, SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR, MANAGER DE MEDIU, AUDITOR DE MEDIU, SPECIALIST SITURI CONTAMINATE-cursuri avizate si acreditate de catre Agentia Nationala de Calificari Prahova
 • 2015-prezent-Comisia de avizare firme furnizare cursuri de mediu acreditate ANC-Prahova
 • 2012-prezent- Senior trainer Environmental & Occupational Health and Safety Consultancy
 • 2009-prezent-Expert specialist practician de mediu
 • Domeniul specializare: Inginerie de mediu, Protectia Mediului, Chimie Industriala si Petrochimie – industria de titei si gaze
 • Cheia calificarii: Servicii de cercetare si consultanta in domeniul protectia mediului, studii de cercetare si documentatii tehnice pentru: cuantificarea poluarii, monitorizarea fluxurilor tehnologice, reducerea consumurilor tehnologice, obtinerea acordurilor si autorizatiilor de mediu, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, depoluare sol infestat cu titei si apa de zacamant, evaluare risc mediu si tehnologic, proceduri HESQ.
 • Numar total ani experinta: 20 ani experienta in Inginerie de Mediu, Protectia mediului, Industria de Petrol si Gaze, Industria Energetica, Exploatare titei, produse rafinate, inmagazinare gaze:
  • 18 ani experienta – consultanta- domeniul Protectia Mediului, Inginerie Mediu, elaborare documentatii pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii mediu
  • 7 ani experienta MANAGEMENT –gestiune-raportari-valorificare –deseuri generate din activitati desfasurate in companii multinationale-proceduri de mediu-
  • 5 ani experienta – proiectare – domeniul Industria de extractie si prelucrare titei, gaze
  • 3 ani experienta – analize fizico-chimice de laborator pentru apa, aer, sol – laborator de cercetare specializat pe protectia mediului
  • 5 ani experienta profesor asociat UPG Ploiesti-Facultatea TPP-specializarea Inginerie de Mediu
  • 6 ani experienta lector cursuri de mediu acreditate ANC

Detalii CV   

 • MEMBRU ORGANISME PROFESIONALE
 • Elaborator studii de protectia mediului- inregistrat si atestat de MINISTERUL MEDIULUI– REGISTRU NATIONAL AL EXPERTILOR DIN ROMANIA- COMISIA DE ÎNREGISTRARE REGISTRUL NAŢIONAL AL ELABORATORILOR DE STUDII PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI http://mmediu.ro/categorie/inregistrari-atestari/53
 • MEMBRU-ASOCIATIA SENSIM
 • Asociaţia Societatea Națională de Știința și Ingineria Mediului-Asociaţia Societatea Națională de Știința și Ingineria Mediului (SNSIM) este o asociaţie profesională care reuneşte specialişti din cadrul instituţiilor academice şi de cercetare și specialiști care activează în sectoare economice cu activităţi specifice în domeniul mediului
 • MEMBRU –ASOCIATIA ARM
 • A.R.M   (Asociatia Romana de Mediu)- Asociatia Romana de Mediu – 1998 (ARM) este o organizatie profesionala si patronala care reprezinta si promoveaza interesele specialistilor si companiilor cu activitate in domeniul protectiei mediului.
 • MEMBRU-RNEMR- REGISTRUL NATIONAL AL EXPERTILOR DE MEDIU
 • Membru UPPMR-UNIUNEA PRACTICIENILOR DE PROTECTIA MEDIULUI.

 UPPMR este o asociaţie profesională, persoană juridică de drept privat.

ARTICOLE DE COTATIE INTERNATIONALA-MEDIU Imagini pentru scientific indexing

Articole de cotatie internationala – ISI

 Dumitran, Cristiana, Onuţu, I., Dinu, F. – Extraction of Hydrophobic Organic Compounds from Soils Contaminated with Crude Oil, Revista de Chimie, 60, 11, 2009, p. 1224-1227

Citeste Aici!

Dumitran, Cristiana, Onuţu, I., Dinu, F. – Spectroscopy and Gas Chromatographic Measurements of TPH in Soil Samples Contaminated with Crude Oil, Revista de Chimie, 60, 12, 2009, p. 1335-1337

Citeste Aici!

 Dumitran, Cristiana, Onuţu, I. – Environmental Risk analysis for crude oil soil pollution, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, April 2010, Vol. 5, No. 1, p. 83 – 92
Citeste Aici

Vezi Lista Publicatii   

DIPLOME/CERTIFICARI

 • Diploma doctor inginer-domeniul chimie
 • Atestat Ministerul Mediului pentru elaborare studii de impact, bilanturi de mediu, evaluari de risc, raport de securitate
 • Certificat de formator
 • Certificat pentru auditor de mediu
 • Certificat pentru analist de mediu
 • Certificat pentru manager al sistemelor de management de mediu
 • Certificat pentru auditor de mediu
 • Certificat pentru manager de proiect
 •  Atestate

 EXPERIENTA MODELARE MATEMATICA EMISII-IMISII-DISPERSIE-MIGRARE POLUANTI- SOFTURI EVALUARE SI ESTIMARE POLUARE IN APA, AER, SOL (HARTI CONTURALE-IZOCONCENTRATII):

Imagini pentru abilities expo

 • SCREEN 3, GAUSSIAN PLUME – estimare concentraţii maxime la nivel sol pentru o singură sursă/multiple de poluare-teren plat sau complex
 • TSCREEN – model pentru determinarea impactului maxim pe timp scurt a emisiilor toxice
 • tanks – pierderi de COV la stocarea, manipularea produselor petroliere in rezervoare orizontale/verticale cu capac fix sau flotant (American Petroleum Institut API 2517, API 2518, AP 42)
 • ADIOS 2.0 – cantitatea dispersată, evaporare şi rămasă la deversarea diferiţilor poluanţi per au/mare
 • Experienta in stabilirea unor studii suplimentare necesare in cadrul bilanturilor de mediu (studii pedologice, studii chimice poluant, masuratori SEV, studiu caracteristicilor solului)
 • HAZOP, HAZID- scenarii de risc ALOHA -evaluarea pericolului prin metoda indicelui DOW (DOW’S Fire&Explosion Index Hazard Classification Guide”- Institutul American al Inginerilor Chimişti (AIChE), calculul indicatorilor la scenariile cu incendii şi explozii a prin programul EFFECTS Enviromental and Industrial Safety, simularea dispersiilor de substanţe toxice prin programul de simulare ALOHA (Areal Location of Hayardous Atmospheres model
 • analiza alternativelor tehnice pentru diferite procese tehnologice si compararea lor cu documentele de referinta BREF (BAT) Cele Mai Bune Tehnici Disponibile-estimare impact.

CLIENTI

 LECTOR AEVUM ECO CONSULT – CURSURI POSTUNIVERSITARE-acreditate AGENTIA NATIONALA DE CALIFICARI ANC prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale, diploma obtinuta fiind recunoscuta atat la nivel naţional cat si in Uniunea Europeana.FIRMA AEVUM ECO CONSULT ESTE ACREDITATA PENTRU SUSTINEREA SI ORGANIAREA URMATOARELOR CURSURI:

TIPURI DE CURSURI SUSTINUTE :

 • RESPONSABIL DE MEDIU,
 • SPECIALIST MANAGEMENT DESEURI,
 • AUDITOR D EMEDIU,
 • MANAGER DE MEDIU,
 • SPECIALIST SITURI CONTAMINATE,
 • RESPONSABIL GESTIUNE DESEURI
 • SEMINARII-MANAGEMENT DESEURI-FOND DE MEDIU

CLIENTI :

La cursurile organizate de catre AEVUM ECO CONSULT , in domeniul inginerie de mediu, gestiune deseuri, audit de mediu ISO 14001 au participat peste 600 de cursanti din diferite domenii .

CLIENTI: SAINT-GOBAIN GLASS, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION  ISOVER, HOLCHIM, LUKOIL, ROMPETROL SA ROMANIA , ROMPETROL  RAFINARE SA,  CEZ ROMANIA, PETROTEL-LUKOIL, AZOMURES, ROMGAZ, PIRELLI TYERS,  CAMERON, PROCTER &GAMBLE, OBI, BERGENBIER,  SELGROS, TYMBARK UNILEVER ROMANIA SA, UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE,  BAUMIX SWARCO  VICAS, ASA CONS ROMANIA, ERDEMIR ROMANIA BASF , JOHNSON CONTROLS , TIMKEN  NOLATO SUN GARDEN HAULOTTE, AKTOR S.T.A GRECIA,  H.ESSERS DISTRIBUTIE SRL,TIMKEN, si multe alte firme.


Scroll to Top