Management deseuri si gestiune deseuri

CONSULTANTA DE MEDIU, CURSURI DE MEDIU ACREDITATE , SERVICII DE MEDIU, RAPORTARI DE MEDIU.

MANAGEMENT DESEURI-GESTIUNE DESEURI-RAPORTARI DESEURI INDUSTRIALE -DESEURI DIN AMBLAJE.

AEVUM ECO CONSULT are in echipa de lucru persoane specializate in domeniul management deseuri si gestiune deseuri si a deseurilor din ambalaj,  cu ajutorul carora asiguram si oferim o serie de servicii, analize si   strategii cat si raportari conform legislatiei in vigoare.

MANAGEMENTUL SI GESTIUNEA DESEURILOR

management_deseuri

 Cerinte legislative de mediu pentru GENERARATORII de deseuri

 1. Cerinte legislative de mediu pentru COLECTAREA deseurilor

 2. Cerinte legislative de mediu pentru PREDARE-CATRE COLECTORI

 3. Cerinte legislative de mediu pentru TRANSPORT

 4. Cerinte legislative de mediu pentru VALORIFICARE/ELIMINARE

 5. Cerinte legislative de mediu pentru RAPORTARI APM

 6. Cerinte legislative de mediu pentru RAPORTARI FOND MEDIU-DESEURI DIN AMBALAJ-IMPORT SI PUS PE PIATA DIN ROMANIA CU PRODUSUL FINIT

Domeniul gestiunii deşeurilor  pentru generatorii de deseuri  ( care conform legislatiei in vigoare RASPUND DE DESEURI PANA LA FAZA DE VALORIFICARE/ELIMINARE etapa care este DUPA ce deseurile au fost predate unui colector autorizat)  include:

 • Activitati de colectare-cerinte legislative

 • Management contracte  si acte de predare deseuri catre colector/transportator

 • Alte cerinte gen fisa de caracterizare deseuri periculoase

 • Raportari-gestiune deseuri

AEVUM ECO CONSULT va ofera  oferă o gamă largă de servicii în domeniul gestiunii deşeurilor incluzând:

 • AUDIT DESEURI-FLUX DESEURI-industriale-deseuri din ambalaj-tipuri si codificari de deseuri

 • STABILIREA tipurilor de deseuri care sunt necesare sa fie raportate catre FONDUL DE MEDIU-CAZURI CONCRETE

 • ANALIZA STRATEGICA pentru atingerea cotelor de valorificare pentru deseurile din ambalaj

 • Sisteme si solutii pentru gestiunea tuturor deseurilor: deseuri din fluxuri tehnologice, deseurile din ulei-cerinte ulei uzat, deseuri echipamente electronice

 • Fluxul deseurilor din ambalaje reutilizabile, returnabile- cerinte –acte

 • Consultanta si/sau realizarea tuturor raportarilor si a evidentelor impuse de legislatie pentru MANAGEMENTUL SI GESTIUNEA DESEURILOR

 • Realizarea raportarilor anuale (catre APM si SIM ) , GD PODDES, GD-COLECTARE si a altor raportari cerute –in termenele impuse (31 Martie 2017este termenul limită pentru raportarea datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor. Raportarea se face, potrivit Legii 211/2011, către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, atât pe suport hârtie, cât şi electronic.

 • Realizarea-instructiunilor de lucru pentru completarea urmatoarelor formulare:

1.FORMULARE DE APROBARE DESEURI PERICULOASE

2.FORMULAR DE EXEPDITIE DESEURI PERICULOASE

3.FORMULAR DE INCARCARE DESCARCARE DESEURI NEPERICULOASE

NOTA

Nerespectarea acestei obligații de raportare anuala deseuri,  se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

 SERVICII OFERITE si realizate de catre AEC -in acest domeniu:

 1. Audit de deseuri

 2. Plan de masuri pe linie de deseuri solutii-proceduri de gestiune deseuri care sa respecte legislatia actuala de mediu

 3. Evidenţa gestiunii deşeurilor –corelata-cu dosarul de acte care sustin aceasta evidenta

 4. Realizare FISA DE CARACTERIZARE-pentru deseurile periculoase

 5. Stabilirea analizelor fizico-chimice pentru buletinul de analiza obligatoriu pentru deseurile periculoase , analize pentru anexa de aprobare transport deseuri periculoase

 6. Raportari APM-GD PRODDES, GD-COLECTARE etc

 7. Raportari in SIM-raportari electronice in sistemul integrat

 8. Raportări AFM-pentru deseurile din ambalaj cu corelarea –cota de valorificare-ASIGURATA fie in sistem individual sau cu OTR 

 9. Planuri de gestiune a deşeurilor-masuri-solutii

 10. SCHEME DE INTERCONECTARE –  BILANT CANTITATIV DESEURI SI INDICATORI FOLOSITI IN  PROGRAMELE DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI

 11. Program de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri

 12. Cursuri de Responsabil cu gestiunea deseurilor sau Curs acreditat ANC –AGENTIA NATIONALA DE CALIFICARI Specialist in managementul deseurilor

   

ALEGE UNUL DINTRE DOMENIILE DE ACTIVITATE AEC!


Scroll to Top