Fond de mediu. Consultanta si expertiza

CONSULTANTA DE MEDIU, CURSURI DE MEDIU ACREDITATE , SERVICII DE MEDIU, RAPORTARI DE MEDIU.

FOND MEDIU-RAPORTARI –EXPERTIZE FOND MEDIU-CONSULTANTA FOND MEDIU-AUDIT FOND MEDIU –ANALIZA DE IMPACT FOND MEDIU

NEDEPUNEREA DECLARATIILOR CATRE FONDUL DE MEDIU sau DECLARATIILE CARE NU CONTIN TOATE CANTITATILE 

REALE DECLARATE in cazul unui control de la AFM– se finalizeaza cu IMPUNEREA unor sume foarte mari care sunt alcatuite din  penalitati la taxele datorate si inclusiv taxele datorate din ultimii 5 ani (penalitati din data de la care trebuiau sa fie declarate pana la momentul controlului) 

Aevum Eco Consult realizeaza pentru diferite companii multinationale , prin pachetul multinational corporate –externalizarea serviciilor de mediu-

RAPORTARILE LUNARE-ANUALE CATRE FONDUL DE MEDIU.

 • Fiecare taxa impune o anumita metodologie descrisa in METODOLOGIA DE CALCUL A TAXELOR DATORATE LA FONDUL DE MEDIU.

 • Pe 28 decembrie/2017 , Ministerul Mediului a aprobat noul Ordin pentru modificarea și completarea metodologiei de calcul a taxelor și contribuțiilor la Fondul pentru mediu – Ordinul nr. 1503/2017. Acest Ordin inlocuieste (Ordinul nr. 2413/2016), si întreaga Metodologie în domeniu.  Modificările aduse sunt substanțiale

 • Declaratiile se realizeaza cu ajutorul unui soft pus la dispozitie de AFM pe sit-ul lor, declaratii care se depun prin posta cu confirmare de primire .

 • Anumite taxe se platesc lunar altele anual.

AEVUM ECO CONSULT va poate facilita si ajuta sa evitati plata unor sume foarte mari ( exemplu-caz in care nu se declara anumite ambalaje sau sunt declarate partial-cantitativ) prin:

 • Realizarea a unei ANALIZE DE IMPACT FINANCIAR –FOND MEDIU

 • Realizarea unui AUDIT FOND MEDIU-structurat pe toate taxele care se impun sa fie platite catre AFM functie de codul CAEN si tipul de deseuri generate sau alte activitati cotate ca fiind platitoare –taxe catre FONDUL DE MEDIU

 • Realizarea in anumite cazuri a unor EXPERTIZE pe linie de FOND MEDIU

 • Acordarea de consultanta de mediu in alegerea si selectia modului de atingere a obiectivelor impuse de valorificare-sistem mixt, sistem OTR, sistem individual

 • Realizarea cuantificarii calitative si cantitative a deseurilor din ambalaj care sunt necesare sa fie declarate in soft-ul AFM-corelate cu toate ACTELE care sustin aceste cantitati-acte reglementate prin Ordinul 1503/2017

EXEMEPLU TAXA FOND MEDIU – AMBALAJE

 • Operatorii economici care pun pe piaţa naţională ambalaje platesc la Fondul pentru Mediu, taxe sub forma unor contribuţii pentru nerealizarea obiectivelor de valorificare/reciclare.

 • Aceste taxe se plătesc anual, în urma depunerii unor declaraţii lunare pe propria răspundere

 • In scopul conformării agenţilor economici, s-a prevăzut în OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, o contribuţie de 2 lei/kg, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate, care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, şi de către operatorii economici care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii speciale, cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare.

AUDIT FOND DE MEDIU –linii generale tematica:

 • Stabilirea activitatilor care pot genera taxe catre fondul de mediu.

 • Pentru ambalaje –se realizeaza un flux de intrari-iesiri-IMPORT si punere pe piata

 • Se determina tipul de ambalaje-cantitatile –actele necesare stipulate prin lege care sustin valorile declarate-

 • Se acorda consultanta pentru alegearea celei mai bune solutii financiare pentrru atingearea obiectiveloor de reciclare- sistem individual-sistem cu OTR sau system mixt

Aevum Eco Consult va ajuta in obtinerea si realizeaza:

 • Certificatului fiscal-de la AFM-cazul in care doriti colaborare cu OTR

 • Raportarile lunare care se impun

 • Realizarea dosarului cu acte care justifica cantitatile si tipurile de ambalaje declarate declarate catre Fondul de Mediu

SERVICII OFERITE/LUCRARI IN ACEST DOMENIU-FOND MEDIU

 • ANALIZA DE IMPACT FOND MEDIU

 • AUDIT FOND MEDIU

 • PLAN MASURI PENTRU RECTIFICATIVE FOND MEDIU– daca este cazul

 • EXPERTIZE FOND MEDIU –pe ultimii 5 ani

 • CONSULTANTA FOND MEDIU

 • SEMINARII-NOUTATI LEGISLATIVE FOND MEDIU-PARTE PRACTICA-vezi seminarii-workshopuri

EXEMPLE DE LUCRARI/AUDITURI/EXPERTIZE

Firma AEVUM ECO CONSULT SRL realizeaza, gestioneaza, raporteaza pentru diferite companii, din diferite domenii de activitate-raportarile catre FONDUL DE MEDIU , companii care lucreaza si au adoptat  SISTEM INDIVIDUAL sau SISTEM MIXT sau SISTEM CU OTR , astfel incat experienta firmei AEVUM ECO CONSULT SRL in domeniul –modalitate de atingere obiective de valorificare/reciclare deseuri din ambalaj este vasta.

 1. RAPORT DE EXPERTIZA DECLARATII FOND MEDIU-AMBALAJE-pentru companie multinationale-fabricare ambalaje plastic/2016

 2. AUDIT FOND MEDIU PENTRU EVALUAREA SI STABILIREA UNOR MASURI DE MICSORARE A PLATII CATRE FOND MEDIU- CORELAT CU CONTRACTUL CU OTR-companie fabricare ambalaje plastic/2016

 3. RAPORT DE EXPERTIZA- AUDIT FOND MEDIU- CAUZE NECONFORMITATI – PLATA CATRE FOND MEDIU- companie fabricare component pentru masini/2016

 4. RAPORT DE EXPERTIZA EVALUARE NECONFORMITATI- DECLARATII CATRE FOND MEDIU- companie fabricare adezivi/2016

 5. AUDIT FOND MEDIU- STABILIREA MASURILOR DE ATINGERE OBIECTIVE IN MOD INDIVIDUAL- companie import si distributie substante chimice si periculoase/2016

 6. AUDIT FOND MEDIU- GHID –PLAN DE MASURI PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR IN MOD INDIVIDUAL companie multinational fabricare anvelope /2016

 7. GHID LEGISLATIV DE MEDIU- MASURI STRATEGII DE ATINGERE OBIECTIVE IN MOD INDIVIDUAL – companie fabricare si punere pe piata tigari/2016

 8. AUDIT FOND MEDIU- EVALUAREA ATINGERII OBIECTIVELOR DE VALORIFICARE/RECICLARE SI MODALITATI PENTRU companie fabricare utilaje mari pentru industria de petrol si gaze

 9. AUDIT FOND MEDIU pentru comnpanie import si distributie produse alimentare

 10. CONSULTANTA DE MEDIU pentru firme din domeniul: productie piese pentru masini, productie etichete si ambalaje de plastic, import produse alimentare si nealimentare, companii care pun pe piata din Romania diferite produse finite  colectare-export deseuri /2015/2016/2017

 11. CURSURI, seminarii de follow upp-NOUTATI- FOND DE MEDIU

TAXE CATRE FONDUL DE MEDIU IMPUSE DE LEGISLATIE

Sunt impuse taxe cu plata lunara sau anuala pentru opertorii economici care au :

 1. Emisii de poluanţi în atmosferă de la surse stationare: Lunar
 2. Centrale termice > 1MWt     
 3. Alte cuptoare (de uscare, de tratament termic, etc.) > 1MWt          
 4. 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor metalice feroase şi neferoase, / Sumele se reţin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare şi/sau valorificare a deşeurilor, care au obligaţia să le vireze la Fondul pentru mediu Taxa se plateste de colector / valorificator. Lunar
 5.  Taxa datorata de administratorii de depozite pentru deşeurile inerte şi nepericuloase încredinţate de către terţi în vederea eliminării finale prin depozitare.   Lunar
 6. 2% din valoarea substanţelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piaţa naţională de către operatorii economici Lunar
 7.  Import de substante periculoase pentru mediu       
 8. Vanzare in Romania de substante periculoase pentru mediu          
 9. 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase şi/sau a materialelor lemnoase obţinute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepţia lemnelor de foc, arborilor şi arbuştilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei şi puieţilor. Lunar
 10. 0,3 lei/kg, aplicată o singură dată cantităţilor de uleiuri, pe bază minerală, semisintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri, datorată de către operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de produse. Taxa se evidenţiază distinct pe documentele de vânzare. Lunar
 11.  Import de uleiuri     
 12.  Vanzare in Romania de uleiuri         
 13. Ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, încasată de la operatorii economici care introduc pe piaţa naţională astfel de ambalaje de desfacere. Trimestrial
 14.  Taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile. Anual
 15. Contribuţia de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care :
 16. introduc pe piaţa naţională bunuri ambalate    
 17. Import de bunuri ambalate     
 18. Vanzare in Romania de bunuri ambalate       
 19. Care distribuie pentru prima dată pe piaţa naţională ambalaje de desfacere
 20. Care închiriază, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje       
 21. Contributia se plateste pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 196/2005 şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare în mod individual.     
 22. Contribuţia de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferenţa dintre cantităţile de anvelope corespunzătoare obligaţiilor anuale de gestionare prevăzute în legislaţia în vigoare şi cantităţile efectiv gestionate. Anual
 23. Contribuţia de 3% din suma care se încasează anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare.  Anual
 24. Contribuţia de 100 lei/tonă, datorată de unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare din deşeurile municipale, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantitatea efectiv depozitată şi cantitatea reprezentând 85% din cea depozitată în anul anterior. Anual
 25. Contribuţia de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de valorificare a deşeurilor de ambalaje, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv valorificate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile. Anual
 26. Contribuţia de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv gestionate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile. Anual
 27. Contribuţia în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5 la O.U.G.nr. 196/2005, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională echipamente electrice şi electronice, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de echipamente electrice şi electronice corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute în O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, şi cantităţile efectiv colectate. Anual
 28. Contribuţia de 4 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili, datorată de operatorii economici care introduc pe piaţa naţională baterii şi acumulatori portabili, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili corespunzătoare obligaţiilor anuale de colectare, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, şi cantităţile efectiv colectate. Anual
 29. Contribuţia în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5 la O.U.G. nr. 196/2005, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. Anual
 30. Contribuţia de 4 lei/kg de baterii şi acumulatori portabili, datorată de operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili, plata făcându-se pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite de legislaţia în vigoare, şi cantităţile efectiv colectate în numele clienţilor pentru care au preluat obligaţiile. Anual

SERVICII SI LUCRARI OFERITE IN ACEST DOMENIU:

 • ANALIZA DE IMPACT FOND MEDIU

 • AUDIT FOND MEDIU

 • PLAN MASURI PENTRU RECTIFICATIVE FOND MEDIU– daca este cazul

 • EXPERTIZE FOND MEDIU –pe ultimii 5 ani

 • CONSULTANTA FOND MEDIU

 • SEMINARII-NOUTATI LEGILATIVE FOND MEDIU-PARTE PRACTICA-vezi seminarii-workshopuri

ALEGE UNUL DINTRE DOMENIILE DE ACTIVITATE AEC!


Scroll to Top