Acorduri, Avize, Autorizatii de mediu

CONSULTANTA DE MEDIU, CURSURI DE MEDIU ACREDITATE , SERVICII DE MEDIU, RAPORTARI DE MEDIU.

SERVICII /TIPURI DE LUCRARI REALIZATE DE AEC pentru obtinerea ACORDULUI/AVIZULUI/AUTORIZATIEI DE MEDIU.

1.MEMORIU DE PREZENTARE

2. STUDIU DE IMPACT

3. FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE

4. BILANT DE MEDIU NIVEL 1 SI 2 (BM1, BM2)

5. BILANT DE MEDIU PENTRU INCHIDERE

6. RAPORT DE AMPLASAMENT PENTRU AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU (IPPC)

7. RAPORT DE SECURITATE

8. EVALUARE DE RISC

AEC  obtine acorduri si autorizatii de mediu pentru toate sectoarele de activitate.

AEC  a obtinut autorizatii de mediu si acorduri de mediu pentru diferiti CLIENTI care isi desfasoara activitatea in sectoarele:

 • Industria extractiva a petrolului, gazelor naturale, carbunelui, industria energetica, energii regenerabile, producerea si prelucrarea metalelor, industria chimica si petrochimica, industria alimentara, gestiune deseuri, proiecte de infrastructura, turism, alte tipuri de proiecte.

 • Fabricare betoane

 • Mentenanta la OMV PETROM

 • Fabricare bare si profile pentru ITALIA

 • Fabricare termopane

 • Colector deseuri periculoase si nepericuloase- export catre CEHIA , GERMANIA, CHINA

 • Fabricare mobila

 • Fabricare ambalaje

 • Transport international de marfuri

 • Fabricare bare fier

 • Fabricare anvelope

 • Fabricare piese auto pentru RENAULT

 • Companie americana-fabricare sticle pentru P&G

si pentru alte firme din diferite domenii de activitate pentru care se asigura raportarile pe linie de mediu, gestiune deseuri, avize, acorduri, autorizatii, declaratiile catre fond mediu si alte tipuri de servicii de mediu gen analize tehnologice ale statiilor de epurare detinute de catre aceste companii.

CLIENTI (o parte dintre clientii nostri) :

OLI ROMANIA,  X-LABEL ROMANIA,  BAUELEMENTE BAUPARTNER,  LUBBERS ROMANIA, CALSONIC KANSEI ROMANIA, PAS TECHNOLOGIES ROMANIA, TOFFER EUROPE SOLUTIONS ROMANIA, UMC MACHINE,  ANDEX IMPORT EXPORT, ARPIN COSMETICS, THERMOSTHAL ROMANIA, DEKONTA ROMANIA,  OGREZENI ELECTRICA SA, PLASTIPAK ROMANIA

Detalii Portofoliu Clienti   

La obtinerea tuturor actelor de reglementare (avize, acorduri, autorizatii), va asiguram GRATUIT :

 • consultanta in demararea cererilor catre APM

 • realizarea cererilor tip

 • realizarea documentatiilor impuse de legislatia in vigoare

 • depunerea documentatiilor la APM

 • realizare cont SIM mediu– indicare acte necesare pentru obtinere – user/parola

 • incarcarea documentelor si actelor-anexe lucrare in sistem electronic SIM

 • mentinerea legaturii cu autoritatea de mediu APM teritorial-national APNM

 • reprezentarea in sedintele CAT-APM

 • urmarirea procesului de desfasurare a tuturor etapelor pana la eliberarea actului de reglementare de catre autoritatea APM

 TIPURI DE DOCUMENTATII SI ETAPE PENTRU:

 • ACORD/AVIZ DE MEDIU

 • AUTORIZATIE DE MEDIU

 ACORD DE MEDIU/AVIZ DE MEDIU-SERVICII REALIZATE DE AEC

 ETAPA 1 –DOSAR

 1. Realizarea dosarului pentru depunerea de catre titular la APM, necesar solicitarii acordului de mediu, necesar pentru evaluarea initiala a proiectului (Conform Ord. 125/2010 al MMP-MO 274/27.04.2010)

 2. Cerere tip, Notificare (cnf. Anexa nr. 1 din Ord. 135/2010) diferentiata funcţie de tipul de obiectiv (obiectiv nou sau extinderea unui existent, tip amplasament)

 3. Obtinerea notificarilor tip A sau B (conform cerintelor din Ord.135/2010)

 4. Obtinerea indrumarului care trebuie sa intre in posesia titularului proiectului

 5. Alte documente Indrumarului transmis de APM-ul teritorial

 6. CONSULTANTA pe toata perioada

ETAPA 2- DOCUMENTATII TEHNICE REALIZATE –posibile pentru ACORD DE MEDIU/AVIZ DE MEDIU

1.Realizare – Memoriu de prezentare cnf.  Anexei 5 din Ord. 135/2010 ?

2.Realizare – Studiu de impact (raport privind impactul asupra mediului RIM) elaborat cnf. Ord 863/2002-acreditare Minister mediu pentru elaborare STUDII DE IMPACT

3.Realizare – Raport de mediu (RM) pentru obtinerea avizului de mediu

 Solicitarea şi obţinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte de investiţii noi şi modificarea substanţialǎ a celor existente, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente activitǎţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

ETAPA 3: DEPUNERE DOCUMENTATIE TEHNICE LA APM

 1. Depunere documentatie la APM- FORMAT PRINTAT

 2. Asistenta pe perioada sustinere lucrare la APM

 3. Incarcare documentatie in SISTEM INTEGRAT MEDIU-SIM si a tuturor actelor-anexe lucrare

 4. Ridicarea acordului de mediu –pe baza de imputernicire de la APM

AUTORIZATIE DE MEDIU/ INTEGRATA DE MEDIU

ETAPA 1

 1. Deplasare teren-amplasament

 2. Realizare in costul documentatiei (nu se percepe cost separat) AUDIT DE MEDIU GRATUIT  pentru stabilirea fluxurilor tehnologice de pe amplasament-intrari-iesiri-materii prime- produs finit-preluare date necesare pentru realizarea documentatiei

 3. Realizarea dosarului pentru depunerea solicitarii de obtinere a autorizatiei/ reactualizare

 4. Cerere tip –  Formular de solicitare autorizatie mediu /autorizatie integrata de mediu (IPPC)

ETAPA 2 –REALIZARE DOCUMENTATIE

 1. Fisa de prezentare si declaratie (Conf. Anexa 2 Ord. 1798/2007) sau

 2. Bilant de mediu nivel 1 si 2 (BM1,BM2) conform Ordin 184/1997 sau

 3. Bilant de mediu pentru inchidere sau

 4. Raport de amplasament pentru autorizatie integrata de mediu (IPPC) sau

 5. Evaluare de risc

ETAPA 3

 1. Depunere documentatie la APM- FORMAT PRINTAT

 2. Asistenta pe perioada sustinere lucrare la APM

 3. Incarcare documentatie in SISTEM INTEGRAT MEDIU-SIM si a tuturor ac telor-anexe lucrare

 4. Ridicarea autorizatiei de mediu –pe baza de imputernicire de la APM

 1. MEMORIU DE PREZENTARE

 2. STUDIU DE IMPACT

 3. FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE

 4. BILANT DE MEDIU NIVEL 1 SI 2 (BM1, BM2)

 5. BILANT DE MEDIU PENTRU INCHIDERE

 6. RAPORT DE AMPLASAMENT PENTRU AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU (IPPC)

 7. RAPORT DE SECURITATE

 8. EVALUARE DE RISC

 

ALEGE UNUL DINTRE DOMENIILE DE ACTIVITATE AEC!


Scroll to Top