Studii de tip Due Diligence

CONSULTANTA DE MEDIU, CURSURI DE MEDIU ACREDITATE , SERVICII DE MEDIU, RAPORTARI DE MEDIU.

STUDII TIP DUE DILIGENCE DE MEDIU (DDM)- (ESTIMAREA SITUATIEI ACTUALE DE MEDIU, ASPECTE SEMNIFICATIVE DE MEDIU, PLANURI DE ACTIUNE, COSTURI, TERMENE DE IMPLEMENTARE A MASURILOR)  AEC realizeaza studii DUE DILIGENCE necesare in cazul unei:
 • Tranzactii de vanzare /cumparare/
 • Privatizare
 • Necesitatea unei companii de a evalua costuri generate de alinierea la cerintele legIslative de mediu
In cadrul studiilor tip Due Diligence de Mediu specialistii din cadrul firmei AEVUM ECO CONSULT vor determina/identifica metode de control si verificare a conformitatii cu legislatiei de mediu in vigoare, gradul de conformare al companiei dvs.  la legislatia de mediu in vigoare, riscurilor de mediu viitoare cu care se poate confrunta compania. Studiile tip Due Diligence de Mediu au ca scop evaluarea pe baza unor grile de prioritizare a gradului de conformare al companiei la legislatia de mediu in vigoare, stabilirea neconformitatilor de mediu prezente. DDM ofera recomandari prin programele de conformare, pentru imbunatatirea performantei de mediu.  Tematica abordata –TRANZACTII DE VANZARE/CUMPARARE
 • Analiza initiala de mediu AIM- cu stabilirea surselor, cauzelor, poluantilor
 • Poluari istorice
 • Evaluare grad de poluare  pentru factorii de mediu apa, aer, sol, subsol-analize evaluare PRAG DE ALERTA, PRAG DE INTERVENTIE, CMA 
 • Plan de conformare-solutii de remediere-masuri de stopare sau remediere-depoluare
 • Obligatii de mediu cu estimarea costurilor pentru conformare–preluate de catre noul propietar
In cazul unei unei societati care doreste o estimare a costurilor –pentru alinierea la cerintele legislative de mediu:
 •  AUDIT DE MEDIU „DUE DILIGENCE  – pentru evaluarea gradului de conformare pe diferite compartimente-sectoare
 • Solutii si implemntarea acestora pentru remedierea neconformitatilor
In ambele cazuri se intocmesc , functie de situatie:
 1. PROGRAME DE CONFORMARE-cazul in care exista poluari semnificative ( concentratiile unor poluanti depasesc PRAG ALERTA =0,7 X PI PRAG INTERVENTIE)-masuri-termene-costuri
 2. PROGRAME DE MONITORIZARE-cu masuri de stopare limitare a poluarii-matrici de monitorizare sol, apa, aer
 3. PLANURI DE ACTIUNE privind protectia mediului-costurile asociate masurilor
 
SERVICII OFERITE IN ACEST DOMENIU  STUDIU DDM-DUE DILIGENCE MEDIU
 1. ANALIZA INITIALA DE MEDIU
 2. AUDIT DUE DILLIGENCE
 3. PROGRAME DE CONFORMARE
 4. PROGRAME DE MONITORIZARE
 5. PLANURI DE ACTIUNI –cu masuri si tehnologii SMART

ALEGE UNUL DINTRE DOMENIILE DE ACTIVITATE AEC!


Scroll to Top