Experienta Firma

CONSULTANTA DE MEDIU, CURSURI DE MEDIU ACREDITATE , SERVICII DE MEDIU, RAPORTARI DE MEDIU.

Experienta firmei si implicit a personalului care activeaza in cadrul firmei vine din contextul tipului de activitati si lucrari desfasurate.          

Firma Aevum Eco Consult (A.E.C) desfasoara o multitudine de activitati si servicii pe linie de protectia mediului:

 • REALIZARE DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA ACORDURILOR/ AUTORIZATIILOR DE MEDIU

 • CONTRACTE DE OUT-SOURSING –EXTERNALIZARE SERVICII DE MEDIU -GESTIUNE /MANAGEMENT DESEURI –RAPORTARI APM, SIM, FOND MEDIU, ANPM

 • EXPERTIZE FOND MEDIU

 • AUDITURI DE MEDIU/AUDIT DESEURI/FOND MEDIU,

 • CONSULTANTA DE MEDIU PE DIFERITE TEME

 • STUDII DE DEPOLUARE- PLANURI SI PROGRAME DE MEDIU

 • REALIZARE PROCEDURI DE MEDIU

 • REALIZARE STUDII DE EVALUARE PIERDERI TEHNOLOGICE

 • CURSURI DE MEDIU ACREDITATE DE ANC

Detalii Servicii de Mediu   

 Personalul firmei are cunostinte referitoare la:

1.Legislatia de mediu actualizata(Directive, Regulamente, OUG, Legi) pentru toate domeniile (apa, aer, sol, acvifer, deseuri, Fond mediu, emisii industriale, substante chimice si periculoase si alte legi conexe)
2.Experienta in elaborarea ghidurilor si procedurilor de mediu structurate pe:
– Ghid legislativ specific codului CAEN al companiei
– Ghid – algoritm pentru obtineri avize, autorizari de mediu, ghid raporatare deseuri
– Ghid raportare substante toxice si periculoase
– Ghid raport anual de mediu pe baza autorizatiei de mediu (analize apa, aer, sol, raport de mediu anual)
3. Experienta AMPLA in MANAGEMENTUL DESEURILOR-RAPORTARI DE MEDIU– RAPORTARI FOND MEDIU-din contractele de outsourcing-EXTERNALIZARE SERVICII DE MEDIU – realizarea incadrarii corespunzatoare a deseurilor generate, realizarea gestiunii deseurilor, consiliere completare formulare de predare deseuri, verificarea contractelor pentru colectare de deseuri, gestiune deseuri din ambalaj import /pus pe piata-machete, intocmirea registrului privind gestionarea substantelor chimice periculoase – cu includerea stocurilor lunare, atat pentru substanta achizitionata cat si pentru ambalajul generat, monitorizare factori de mediu, bilant COV, solvent, raportari SIM-APM-ANPM-ANUALA
4. Experienta in evaluarea tipurilor de deseuri, gestiune deseuri, management si raportare deseuri (raportari lunare, anuale HG 853/2002, HG 704/2012, raportare Fond mediu, raportare uleiuri uzate, GD-Proddes, GD-Colectare-raportari SIM) catre APM-urile teritoriale si Raportari SIM electronic pentru diferite firme din diferite domenii de activitate.
5.Experienta in realizarea studiilor de mediu ( Memoriu de prezentare ,Fisa de prezentare, Studiu de impact, Bilantrilor de mediu, Raport de securitate) in vederea obtinerii acordurilor si autorizatiilor de mediu.
6. Experienta in interpretarea analizelor de laborator pentru anumite lucrari au fost prelevate si analizate probe pentru:
Evaluarea calitatii aerului: emisii de la arzatoare (CO, SO2, NOx, pulberi)
• Analiza calitatii apei uzate evacuate in canalizarea orasului (ph, suspensii totale, CBO5, CCO-Cr, extractibile, detergenti anionici, azot amoniacal)
• Analiza screening metale din apa uzata evacuate in canalizarea orasului,– 19 metale analizate din apa uzata
• Analiza de TAP, benzen, toluen, xilen, – evaluare poluare sol/subsol
• Analiza indicatori pentru stabilire cod deseu-deseuri lichide, emulsii, namoluri, fluide de foraj
• Analiza indicatori apa uzata pentru evaluare eficienta statie epurare.

7. Experienta ampla pentru evaluarea pierderilor tehnologice de COV la incarcarea, stocarea, livrarea, manipularea titeiului si produselor albe (benzina, motorina, alti carburanti) – metodologie AP42, EMEP/2016 – evaluare factori de emisie COV functie de diferite de caractristici tehnice ale utilajelor, date meteo, caracteristici fizico-chimice produse (RVP, d, M, Pv).Cuantificarea emisiilor COV conform AP 42 –Transportation and marketing of petroleum liquids”, Loading Losses; Service Stations; activitatea de incarcare/descarcare produse petroliere cod N.F.R. 1.B.2. a.v/cod SNAP/EMEP 2016

8.EXPERIENTA REALIZARE STUDII DE DEPOLUARE-tehnologii BAT(BREF), tehnologii de depoluare, diagnosticare situri poluate-evaluare migrare poluant in sol

9. Metodologii, relatii de calcul pentru cuantificarea nivelului de poluare pentru factorii de aer, apa, sol (API 2517, API 2518, AP 42, Ghid EMEP/2016 –factori de emisie COV), Emisii industriale – chesionare EMEP/2016

10. Experienta in utilizarea unor softuri pentru evaluarea calitatii factorului de mediu aer SCRREN

11.  GAUSSIAN PLUME MODEL, TANKS

12. Experienta auditor de mediu –peste 100 de audituri pe diferite domenii de activitate

13.Experienta in sustinerea de CURSURI DE MEDIU , SEMINARII, WORKSHOPURI- baza larga si ampla de clienti. La cursurile organizate de catre AEVUM ECO CONSULT , in domeniul inginerie de mediu, gestiune deseuri, audit de mediu ISO 14001 au participat peste 600 de cursanti din diferite domenii. Aceste cursuri sunt CERTIFICATE DE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE SI MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, INOVARII, TINERETULUI SI SPORTULUI SI ESTE AUTORIZAT DE AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI (FOSTA CNFPA) Din participantii la cursurile oferite si sustinute in cadrul firmei AEVUM ECO CONSULT : SAINT-GOBAIN GLASS, SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION  ISOVER, HOLCHIM, LUKOIL, ROMPETROL SA ROMANIA , ROMPETROL  RAFINARE SA,  CEZ ROMANIA, PETROTEL-LUKOIL, AZOMURES, ROMGAZ, PIRELLI TYERS,  CAMERON, PROCTER &GAMBLE, OBI, BERGENBIER,  SELGROS, TYMBARK UNILEVER ROMANIA SA, UNILEVER SOUTH CENTRAL EUROPE,  BAUMIX SWARCO  VICAS, ASA CONS ROMANIA, ERDEMIR ROMANIA BASF , JOHNSON CONTROLS ,  NOLATO SUN GARDEN HAULOTTE, AKTOR S.T.A GRECIA,  H.ESSERS DISTRIBUTIE SRL,TIMKEN, si multe alte firme.

TIPURI DE LUCRARI EFECTUATE

1.Documentatii tehnice pentru obtinere aviz de mediu/acord de mediu:

 • Memoriu tehnic

 • Studiu de impact (raport privind impactul asupra mediului RIM)

 • Raport de mediu (RM)

2.Documentatii tehnice pentru obtinere autorizatie de mediu/autorizatie integrata de mediu:

 • Fisa de prezentare si declaratie

 • Bilant de mediu nivel 1 si 2 (BM1,BM2)

 • Bilant de mediu pentru inchidere

 • Formular de solicitare autorizatie integrata de mediu (IPPC)

 • Raport de amplasament pentru autorizatie integrata de mediu (IPPC)

 • Evaluare de risc

3.Documentatii tehnice pentru prevenirea poluarii si optimizari de mediu:

 • Programe de conformare

 • Programe de monitorizare

 • Sistem de management de mediu (SMM)

 • Audit de mediu-rapoarte de audit

 • Studii tip Due Diligence de Mediu (DDM)-elaborarea proiectelor de investitii/ achizitii prin realizarea de DDM (estimarea situatiei actuale de mediu, aspecte semnificative de mediu, planuri de actiune, costuri, termene de implementare a actiunilor)

 • Planuri de prevenire a poluarilor accidentale

 • Managementul deseurilor-planuri de gestiune deseuri, solutii de diminuare a cantitatii de deseuri

 • Implementare tehnologii BAT

4.Documentatii tehnice pentru evaluarea riscurilor tehnologice si de mediu-consultanta in domeniul securitatii mediului

 • Evaluarea riscului de mediu

 • Evaluarea riscului tehnologic in contextul directivei SEVESO

 • Elaborarea Politicii de prevenire a accidentelor majore

 • Raport de securitate (RS)

 • Managementul accidentelor industriale

 • HAZOP,HAZID

 • Studii de cercetare a unor zone cu risc major de poluare

5.Documentatii tehnice de investigare si remediere a calitatii mediului

 • Studii cercetare a calitatii solului si stabilirea unor metode fizice, chimice si/sau biologice de remediere

 • Sisteme si tehnici de depoluare a stratelor acvifere

 • Tehnologii de reducere a poluarii atmosferei datorita emisiilor de (hidrogen sulfurat, mercaptani, oxizi de azot, gaze cu efect de sera, compusi organici volatili, gaze arse, dioxine, furani, metale grele)

 • Studii si solutii tehnice privind modul de dispersie al poluantilor

6.Expertize tehnice pentru:

 • Evaluarea pierderilor de produse petroliere (sub forma lichida sau de vapori, COV-uri) din diferite fluxuri tehnologice- transport, depozitare, livrare

 • Evaluarea consumurilor tehnologice la (incarcare, descarcare, stocare) conform legislatiei in vigoare pentru depozite de combustibili, statii Peco

7Alte tipuri de documentatii

 • Documentatii necesare pentru evaluarea strategica de mediu-rapoarte GES-COV

 • Realizarea proiectelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera

 • Alegerea celor mai bune tehnologii de mediu (BMPs) in domeniul oil&gas production, industria extractiva si de prelucrare titei si gaze

 • Analiza alternativelor tehnice propuse in proiect, stabilirea unor fluxuri tehnologice si a unor utilaje astfel incat sa se respecte conditiile de calitate pentru mediu impuse de legislatia in vigoare

 • Ghiduri tehnice pentru prevenirea si combaterea poluarii

ALEGE UNUL DINTRE DOMENIILE DE ACTIVITATE AEC!


Scroll to Top