Substante toxice si periculoase

CONSULTANTA DE MEDIU, CURSURI DE MEDIU ACREDITATE , SERVICII DE MEDIU, RAPORTARI DE MEDIU.

SUBSTANTE TOXICE SI PERICULOASE

AEVUM ECO CONSULT prin personalul sau specializat in domeniul CHIMIE ( ingineri chimisti, doctori ingineri in domeniul chimie) va pune la dispozitie o serie de servicii in domeniul SUBSTANTE CHIMICE SI PERICULOASE referitoare la:

MANAGEMENTUL SUBSTANTELOR PERICULOASE care include:

GESTIUNE-REGISTRE, RAPORTARI ITM-APM-SIM-FOND MEDIU , PROCEDURI DE DEPOZITARE SI MANIPULARE-INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE,INSTRUIRI PERIODICE, PLANURI DE MASURI IN CAZ DE POLUARE ACCIDENTALA

Conform REGULAMENT CLP 1272/2008

 • Substanta – înseamnă un element chimic şi compuşii săi, în stare naturală sau obţinuţi prin orice proces de producţie, inclusiv orice aditiv necesar pentru păstrarea stabilităţii şi orice impuritate care derivă din procesul utilizat, cu excepţia oricărui solvent care poate fi separat fără a influenţa stabilitatea substanţei sau fără a-i schimba compoziţia.
 • Amestec amestec sau o soluţie compusă din două sau mai multe substanţe.

 O substanţă sau un amestec care respectă criteriile privind pericolele fizice, pentru sănătate sau pentru mediu, stabilite în părţile 2-5 din anexa I din REGULAMENTUL CLP 1272/2008, este considerat periculoasă (periculos) şi se clasifică în raport cu clasele de pericol corespunzătoare prevăzute în respectiva anexă.

Activităţile privind fabricarea, introducerea pe piaţă, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul intern, manipularea, eliminarea, precum şi introducerea şi scoaterea din ţară a substanţelor şi preparatelor periculoase sunt supuse unui regim special de reglementare şi gestionare.

Persoanele fizice şi juridice care gestionează substanţe şi preparate periculoase au următoarele obligaţii referitoare la: depozitare, evidenta canitati, raportari, manipulare-utilizare susbtante chimice si periculoase inclusiv a deseurilor de ambalaj periculos rezultate prin consumul de substante chimice .

CORELARE: se va aplica legislaţia privitoare la substanţele şi preparatele chimice periculoase  în corelare cu legislaţia aferentă domeniului securităţii şi sănătăţii în muncă

 AEVUM ECO CONSULT va ofera o gama larga de servicii in domeniul substantelor chimice si periculoase sub forma de consultanta pe un anumit domeniu-cerinta legislativa sau PACHET MEDIU-SUBSTANTE CHIMICE SI PERICULOASE

Daca se contracteaza PACHETUL DE MEDIU-SUBSTANTE CHIMICE SI PERICULOASE  se realizeaza initial o ANALIZA-AUDIT –SUBSTANTE CHIMICE SI PERICULOASE  prin care:

 • Se identifică toate substanţele şi preparatele chimice de pe teritoriul unităţii;
 • Se inventariaza locatiile de depozitare, mod de gestiune, utilizare, nivelul de instruire, tipul si modul in care s-au efectuat raportarile catre ITM, APM, SIM, FOND MEDIU, deseurile periculoase rezultate din consumul de substnate chimice si periculoase, mod semnalzare-finalizat CU UN PLAN DE MASURI

PACHETUL DE MEDIU-PACHET SUBSTNATE CHIMICE SI PERICULOASE CONTINE TOATE SERVICIILE DE LA PUNCTELE1-13

 

 SERVICII IN ACEST DOMENIU/PACHET sau CONSULTANTA DE MEDIU pe o numita tema :

 1. RAPORTARI SUBSTANTE CHIMICE SI PERICULOASE- CATRE ITM
 2. RAPORTARI SUBSTANTE CHIMICE SI PERICULOASE SIM-SISTEM INTEGRAT DE MEDIU
 3. RAPORTARI SUBTANTE CHIMICE SI PERICULOASE CATRE APM
 4. RAPORTARE FOND MEDIU –IMPORT DE SUBSTNATE CHIMICE SI PERICULOASE
 5. CORELARE-RAPORTARI HG 856/APM/- DESEURILE DIN AMBALAJ  PERICULOASE REZULTATE DIN CONSUMUL DE SUBSTNATE CHIMICE SI PERICULOASE-gestiune, cantitti, acte de predare, buletine de analiza
 6. REGISTRU LEGISLATIV – LEGISLAŢIE PRIVIND SUBSTANŢELE ŞI PREPARATELE CHIMICE PERICULOASE- COLECTARE, DEPOZITARE-SUBSTANTE CHIMICE SI PERICULOASE
 7. PROCEDURI DE MANIPULARE-INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE –IESIRE DIN DEPOZITUL DE SUBSTANTE CHIMICE SI PERICULOASE
 8. REGISTRU DE EVIDENTA A SUBSTNATELOR CHIMICE SI PERICULOASE inregistrare substantele si amestecurile chimice periculoase-intrare-consum-stoc
 9. REVIZIE LISTA FTS-uri
 10. REGULI-PROCEDURI PENTRU DEPOZITAREA SUBSTANTE TOXICE SI PERICULOASE PPP/SUBSTANTE BIOCIDE/DESEURI PERICULOASE
 11. CERINTE LEGISLATIVE –  UTILIZATORI SUBSTANTE PPP/BIOCIDE-ECHA
 12. CERINTE LEGISLATIVE -REACH-CLP, ODS. GFS, Detergenti
 13. COORDONAREA ŞI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII LEGISLAŢIEI DIN DOMENIUL CHIMICALELOR LA NIVEL DE COMPANIE
 14. INSTRUIRI-la sediul companiilor- SUBSTANTE CHIMICE SI PERICULOASE
 15. REALIZARE PLAN DE PREVENIRE SI POLUARE ACCIDENTALA

 

 

ALEGE UNUL DINTRE DOMENIILE DE ACTIVITATE AEC!


Scroll to Top