Proceduri de mediu

CONSULTANTA DE MEDIU, CURSURI DE MEDIU ACREDITATE , SERVICII DE MEDIU, RAPORTARI DE MEDIU.

PROCEDURI DE MEDIU-DE SISTEM-OPERATIONALE-INSTRUCTIUNI DE LUCRU.

Aevum Eco Consult ofera serviciul REALIZARE PROCEDURI DE MEDIU pentru  SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM)

AEC realizeaza proceduri de mediu  PERSONALIZATE functie de activitate companie- flux tehnologic-sectoare-departamente

Aevum Eco Consult va  propune un program în vederea construirii şi implementrii unui SMM care contine:

 1. Identificarea şi evaluarea aspectelor semnificative de mediu ASM, elaborarea politicii de mediu.

 2. Realizarea sistemului documentar si a Manualului de Management de Mediu,

 3.  Implementarea Sistemului de Management de Mediu inclusiv realizarea unui audit de pre-certificare,

 4.  Asistarea companiei pânǎ în momentul certificarii.

 REALIZAM PROCEDURI DE MEDIU-PENTRU CONFORMAREA CU CERINTELE LEGISLATIVE ISO 14001:2015

SCOP: REALIZAREA si/sau REVIZUIREA -MANUALULUI SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT  AL CALITATII SI MEDIULUI conform noua versiune ISO14001-2015(FDIS)).

 DOCUMENTE DE REFERINTA

 • Noul standard ISO14001-2015(FDIS)

 • Toate procedurile de mediu au ca baza –documente de referinta (Normative, Directive, Hotararile de Guvern, Standarde) care impun anumite cerinte pentru : apa, aer, sol, gestiune deseuri, raportari de mediu, raportari APM, ANPM, SIM, FOND MEDIU, gestiune ambalaje, legislatie referitoare la ambalaje returnabile, reutilizabile, gestiune chimicale, control poluare, activitate de autorizare, plan management mediu.

 MODIFICARI aduse cu noua versiune 2015  MANAGEMENTUL STRATEGIC AL MEDIULUI

 • LEADERSHIP

 • PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

 • PERFORMANŢA DE MEDIU

 • GÂNDIREA BAZATĂ PE CICLUL DE VIAŢĂ

 • COMUNICAREA

 • DOCUMENTAȚIA

 Alte subiecte care sunt noi pentru ISO 14001 includ: 

 1. Contextul organizational (clauza 4),

 2. Abodarea bazata pe risc (clauzele 6 si 10),

 3. Scopul si aplicabilitatea (clauzele 4.3 si 1),

 4. Informatia documentata (clauza 7.5) si

 5. Perspectiva ciclului de viata si controlul externalizarii (clauza 8).

 TIPURI DE PROCEDURI

 • PROCEDURI DE SISTEM

 • PROCEDURI OPERATIONALE

 • INSTRUCTIUNI DE LUCRU

 • FORMULARE TIP-

 • FORMULARE COMPLETATE

 • REGISTRU LEGISLATIV

 • PLAN DE MANAGEMENT DE MEDIU

SERVICII:

REALIZARE PROCEDURI DE SISTEM, OPERATIONALE, INSTRUCTIUNI DE LUCRU-ISO14001/2015

IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA ASPECTELOR SEMNIFICATIVE DE MEDIU ASM, ELABORAREA POLITICII DE MEDIU.

REALIZAREA SISTEMULUI DOCUMENTAR SI A MANUALULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU

PLAN DE MANAGEMENT DE MEDIU

 IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU INCLUSIV REALIZAREA UNUI AUDIT DE PRE-CERTIFICARE,

ASISTAREA COMPANIEI PÂNǍ ÎN MOMENTUL CERTIFICARII

ALEGE UNUL DINTRE DOMENIILE DE ACTIVITATE AEC!


Scroll to Top