Migrare poluant. Studii de dispersie

CONSULTANTA DE MEDIU, CURSURI DE MEDIU ACREDITATE , SERVICII DE MEDIU, RAPORTARI DE MEDIU.

EVALUAREA NIVELULUI DE POLUARE –FACTORII DE MEDIU APA-AER-SOL-SUBSOL-DISPERSIE-MIGRARE POLUANT-SOFT-URI DE MODELARE MATEMATICA

 AEC realizeaza evaluarea nivelului de poluare si dispersia, migrarea acestora pentru factorii de mediu-tematici care sunt cerute in diferite studii de mediu  (STUDIU DE IMPACT, BILANT DE MEDIU, RAPORT DE SECURITATE, TEHNOLOGII DE REMEDIERE SOL,ACVIFER)

 Specialistii din cadrul firmei Aevum Eco Consult detin o vasta experienta in domeniul protectie mediului dobandita prin efectuerea unui numar mare si variat de documentatii tehnice, expertize, studii de cercetare. Anumiti colaboratori ai firmei SC Aevum Eco Consult SRL sunt profesori asociati la UPG Ploiesti, Facultatea de Inginerie de Mediu sau au diferite publicatii ISI care au drept tematica protectia mediului.

EAVALUAREA NIVELULUI DE POLUARE prin:

 – Realizarea cuantificarii nivelului de poluare pentru factorii de mediu aer, apa, sol pe baza unor metodologii de lucru stabilite de catre: American Petroleum Institut API 2517, API 2518, AP 42, API 4709, Corrinair, Copert

– Trasarea hartilor conturale –nivel poluare izoconcentratii- MODELARE MATEMATICA DISPERSIE POLUANTI

 • SCREEN3 estimare concentratii la nivel sol,

 • TSCSCREEN model pentru determinarea impactului maxim pe timp scurt pentru emisiilor toxice,

 • GAUSSIAN PLUME – estimare concentraţii maxime la nivel sol pentru o singură sursă/multiple de poluare-teren plat sau complex

 • TANKS pierderi COV-uri,

 • ADIOS 2 cantitatea dispersata, evaporata si ramasa la deversarea diferitilor poluanti pe mare

-Realizarea dispersiei poluantilor in aer

-Realizarea studiului de migrare al poluantilor

-Realizarea studiului chimic poluanti-caracteristici fizico –chimice

-Realizarea unui program de investigare factor de mediu-stabilire indicatori pentru anumite probe de apa/aer/sol -puturi piezometrice-de monitorizare

-Evaluarea nivelului de poluare fata de CMA-concentratiile maxime admise implica o serie calculi, tabele, grafice, diagrame

 • Tabele cu Cmas / indicator / zonã;

 • Grafice (ecohartã, grilã prioritizare);

 • Diagrame granulometrice;

 • Diagrame cu variaţia procentului de argilã în foraje;

 • Diagrame cu variaţia THP-ului în foraje;

 • Fişe de foraj – adâncime strat, grosime strat, profil litologic, descriere litologicã, interval probã recoltatã;

 • Hãrţi cu izofreate;

 • Hãrţi cu rezistivitãţi aparente;

 • Secţiuni hidrogeologice;

 • Marcarea pe plan a sensului de curgere a acviferului;

 • Rezultatele probelor analizate – valori pe element / probã;

 • Matrici (matricea de risc / factor / total schelã);

 • Fişe pentru poluanţi;

 • Fisa litologica

 • Diagrama granulometrica

 • Tabele cu valori ale pragurilor de lertă

 • Tabele (rapoarte) cu locaţia de prelevare, indicator analizat, tip poluare pe sursă/factor

Articole din domeniu

 • Dumitran, Cristiana, Onuţu, I. – Environmental Risk analysis for crude oil soil pollution, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, April 2010, Vol. 5, No. 1, p. 83 – 92

      Citeste!

 • Dumitran, Cristiana, Onuţu, I., Dinu, F. – Extraction of Hydrophobic Organic Compounds from Soils Contaminated with Crude Oil, Revista de Chimie, 60, 11, 2009, p. 1224-1227

      Citeste!

 • Dumitran, Cristiana, Onuţu, I., Dinu, F. – Spectroscopy and Gas Chromatographic Measurements of TPH in Soil Samples Contaminated with Crude Oil, Revista de Chimie, 60, 12, 2009, p. 1335-1337

      Citeste!

  SERVICII/LUCRARI

 1.EVALUARE GRAD DE POLUARE FACTORI DE MEDIU AER, SOL, ACVIFER, APA

2.STUDII DE MIGRARE POLUANTI IN SOL/SUBSOL -modelare matematica

3.STUDII DISPERSIE POLUANTI IN AER-evaluare pe baza de soft-uri

 

ALEGE UNUL DINTRE DOMENIILE DE ACTIVITATE AEC!


Scroll to Top