Evaluare risc tehnologic

CONSULTANTA DE MEDIU, CURSURI DE MEDIU ACREDITATE , SERVICII DE MEDIU, RAPORTARI DE MEDIU.

EVALUARE RISC TEHNOLOGIC . EVALUARE RISC MEDIU-RAPORT DE SECURITATE-HAZOP-HAZID STUDIUL HAZARDURILOR SI A OPERABILITATII.

Specialiştii Aevum Eco Consult  elaboreaza  diferite studii de evaluare a riscului, studii cerute si pentru obtinerea autorizatiilor integrate de mediu, cum ar fi documentatia RAPORT DE SECURITATE care impune o metodologie de evaluare a riscurilor pe diferite nivele .

AEC realizeaza evaluarea pericolului prin metoda indicelui DOW (DOW’S Fire&Explosion Index Hazard Classification Guide”- Institutul American al Inginerilor Chimişti (AIChE), calculul indicatorilor la scenariile cu incendii şi explozii a prin programul EFFECTS Enviromental and Industrial Safety, simularea dispersiilor de substanţe toxice prin programul de simulare ALOHA (Areal Location of Hayardous Atmospheres model)

AEC elaboreaza:

 •  RAPORT DE SECURITATE (RS) IN CONTEXTUL DIRECTIVEI SEVESO-PENTRU OBTINERE AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

 • EVALUAREA RISCULUI DE MEDIU

 •  EVALUAREA RISCULUI TEHNOLOGIC

 • HAZOP, HAZID, QRA (HAZARD OPERATION, HAZARD IDENTIFICATION, QUANTITATIVE RISK ASSESSMENT)

 •  ELABORAREA POLITICII DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE IN CONTEXTUL DIRECTIVEI SEVESO

 • PLANURI DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE

 • MANAGEMENTUL ACCIDENTELOR INDUSTRIALE

 • STUDII DE CERCETARE A UNOR ZONE CU RISC MAJOR DE POLUARE

Specialiştii Aevum Eco Consult  au elaborat o metodologie de calcul a riscului de mediu pentru industria extractiva de titei si gaze, industria chimica, petrochimica care are la baza o serie de module interconectate-identificare SURSE, CAUZE, POLUANTI, evaluare grad de poluare, evaluare caracteristici poluanti-din punct de vedere chimic-risc mediu-risc sanatate-risc ecologic

In cadrul acestor module, in anumite situatii se folosesc diferite studii: studiu geotehnic, studiu chimic poluant, studiu pedologic, matrici de risc, criteriul de risc ALARP, diagrama Isihikowa, diferite metode de cuantificare a THP-ului in sol (Soxhlet, IR, GC), prelucrari statistice, evaluarea incertitudinii evaluarii riscului de anumiti factori (factori de mediu, fenomene de weathering, efecte sinergice)

Tematica abordata functie de tip lucrare-RAPORT DE SECURITATE-EVALUARE RISC MEDIU-HAZOP-HAZID

 • Identificarea instalatiilor si activitătilor de pe amplasament care ar putea prezenta un pericol de accident major- Identificarea instalaţiilor relevante pentru securitate

 • Descrierea zonelor unde se poate produce un accident major

 • Descrierea instalatiilor identificarea pericolelor

 • Descrierea principalelor activitatii cu risc

 • Inventarul substantelor periculoase -Calculul limitelor inferioare si superioare privind folosirea substantelor /Caracteristicile fizice, chimice, toxicologice si indicarea pericolelor,/identificarea substantelor periculoase: denumire chimica, numarul de inregistrare CAS, denumirea conform IUPAC/ caracteristicile fizice, chimice, toxicologice si indicarea pericolelor, atat imediate cat si pe termen lung, pentru om si mediu;

 • Identificarea si analiza riscurilor de accidente si

 • Metodele de prevenire

 • Descrierea detaliată a scenariilor posibile de accidente majore si probabilitatea producerii acestora

 • Evaluarea amplitudinii si a gravitătii consecinłelor accidentelor majore identificate:

 1. Scenarii generate de pericole externe

 2. Scenarii generate de pericole interne

Concluziile analizei scenariilor de accidente majore.

 1. Descrierea detaliata a scenariilor posibile de accidente majore si probabilitatea producerii acestora sau conditiile in care acestea se produc, inclusiv un rezumat al evenimentelor care pot juca un rol in declansarea fiecaruia dintre aceste scenarii, considerandu-se atat cauze interne, cat si externe pentru instalatie;

 2. Evaluarea amplitudinii si a gravitatii consecintelor accidentelor majore identificate, incluzand harti, imagini sau, daca este cazul, descrieri echivalente, care sa prezinte zonele posibil a fi afectate de acele accidente produse pe amplasament

In cadrul acestui capitol se va realiza :

ANALIZA DE RISC CANTITATIVĂ A SCENARIILOR INDIVIDUALE PRIN LOPA (analiza barierelor de protecţie pentru scenariile individuale prin lopa (layer of protection analysis)

 • Scenarii de accidente

 1. Descrierea scenariului

 2. Frecventa de manifestare a scenariului

 • Prababilitate/gravitate

 1. Calulul emisiilor/parametrii

 2. Calculul cantitatii de substante chimice

 3. Evaluare efectelor la nivelul receptorilor

 • Prioritizare scenariilor si accidentelor majore

 • Selectare scenarii

 • Evaluarea amplitudinii si gravitatii consecintelor-criteriul alarp

 • DOW’S FIRE EXPLOSION INDEX HAZARD CLASSIFICATION GUIDE

 • INDICE DOW (DOE FIRE AND EXPLOSION INDEX-FEI)

 • EVALUAREA RISCULUI PRIN METODOLOGII BAZATE PE CONSECINTELE DOMINO

 • SIMULAREA DISPERSIEI DE SUBSTANTE TOXICE-ALOHA (AREAL LOCATION OF HAYARDOUS ATMOSPHERES MODEL)

 LUCRARI /SERVICII DIN DOMENIU:
 1. RAPORT DE SECURITATE

 2. EVALUARE DE RISC

 3. HAZOP/HAZID

 4. STUDII EVALUARE RISC CHIMIC

 5. EVALUARE RISC TEHNIC SI TEHNOLOGIC

 6. ELABORAREA POLITICII DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE IN CONTEXTUL DIRECTIVEI SEVESO

 7. PLANURI DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE

 8. MANAGEMENTUL ACCIDENTELOR INDUSTRIALE

 9. STUDII DE CERCETARE A UNOR  ZONE CU RISC MAJOR DE POLUARE

 10. CURSURI CERINTE LEGISLATIVE-SEVESO II

ALEGE UNUL DINTRE DOMENIILE DE ACTIVITATE AEC!


Scroll to Top