Consultanta de mediu

CONSULTANTA DE MEDIU, CURSURI DE MEDIU ACREDITATE , SERVICII DE MEDIU, RAPORTARI DE MEDIU.

CONSULTANTA DE MEDIU PERSONALIZATA CAEN

Firma AEC acorda consultanta de mediu pentru toate cerintele legislative de mediu astfel incat companiile sa respecte normele si legislatia in vigoare pe linie de protectia mediului.

Echipa de care dispune AEC are o experienta bogata si larga pe diferite sectoare ( obtinere autorizatii de mediu, gestiune si management deseuri, raportari de mediu, lucrari documentatii , studii de depoluare si evaluare a gradului de poluare, planuri si programe de mediu, proceduri de mediu structurate functie de codul CAEN –companie)
Detalii Servicii de mediu   

Legislatia de mediu este ampla, complexa iar amenzile sunt foarte mari astfel incat neconformitatile atrag dupa sine costuri ridicate pentru companie.

 • Lipsa contractelor de preluare a deșeurilor colectate selectiv (obligatoriu pentru toți agenții economici). Amenzi între 5.000 – 50.000 lei

 • Lipsa Acordului de Mediu – între 30.000 – 60.000 lei

 • Lipsa Autorizației de Mediu – între 30.000 – 60.000 lei

 • Lipsa Registrului de Evidență a Gestiunii Deșeurilor (obligatoriu pentru toți agenții economici). Amenzi intre 5.000 – 50.000 RON

AEC va poate pune la dispozitie seturi de masuri SMART adaptate functie de fluxurile si activitatea tehnologica din companie astfel incat aceste masuri sa fie IMPLEMENTATE si UTILE , fiind structurate pe departamentele care au anumite respeonsabilitati pe linie de protectia mediului.

In prezent cerintele pe linie de valorificare deseuri din ambalaj implica si personal din contabilitate  astfel incat AEC a stabilit diferite ghiduri si proceduri care vizeaza si modul de transmitere si interconectare a datelor din : APROVIZIONARE cu materii prime-date necesare-CONTABILITATE-facturi acte contabile-PREDARE deseuri din ambalaj-acte necesare de predare, VALORIFICARE-acte necesare, contracte valabile.

Consultanta de mediu oferite de AEC poate sa fie:

1.PUNCTUALA  pe o anumita problema-vezi SERVICII/DOMENII-lista de mai jos

AEC va ofera consultanta de mediu pentru toate domeniile:

 • Avize, acorduri, autorizatii de mediu

 • Management deseurideseuri din ambalaj-gestiune-predare-acte-contracte-valorificare-trasabilitate deseuri-documente

 • Raportari de mediu-raportari fond mediu-catre apm, anpm, sim, fond mediu

 • Expertize , verificari acte ,raportari efectuate de companie catre fondul de mediu-emisii, centrale termice, ambalaje, uleiuri, import substante chimice, ambalaje puse pe piata din romania-rectificative

 • Documentatii pentru evaluare de risc-hazop, hazid, raport de securitate

 • Migrare poluant-dispersie , emisii apa, aer, sol

 • Situri contaminate-studii de depoluare-solutii tehnologice

 • Proceduri de mediu de sistem si operationale-instructiuni de lucru         

 • Audituri de mediu-audituri de deseuri

 • Substante toxice si periculoase

 • Studii de tip due diligence

 • Monitorizari legislative-registre legislative-ghiduri

Detalii Domenii de Activitate   

2.EXTERNALIZARE SERVICII DE MEDIU -avantaj net superior avand in vedere ca AEC este o firma specializata pe asemenea tip de servicii. Prin pachteul de externalizare :

 • Se respecta cerinta din LEGEA 211/2011-orice companie trebuie sa detina personal , instruit-diploma de absolvire CURS RESPONSABIL CU GESTIUNEA DESEURILOR-diploma si numire interna prin decizie

 • Se realizeaza si se transmit toate raportarile necesare catre APM, SIM, FOND MEDIU

 • Instruire gratuita personal pentru completarea actelor necesare –predare deseuri-anexe de transport

 • Tot ceea ce implica GESTIUNE DESEURI-DESEURI DIN AMBALAJ –RAPORTARI-ACTE NECESARE-CONTRACTE-FOND MEDIU si alte cerinte legislative referitoare la protectia mediului si INCLUSIV cerinte legate de implementare ISO 14001/2015 sunt realizate de AEC.

GRATUIT-se acorda gratuit AUDIT DE MEDIU PRELIMINAR
Detalii Pachet Externalizare Servicii de mediu   

 DOMENII/ SERVICII:

1.AVIZE/ACORDURI/AUTORIZATII DE MEDIU

 • MEMORIU DE PREZENTARE

 • STUDIU DE IMPACT

 • FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE

 • BILANT DE MEDIU NIVEL 1 SI 2 (BM1, BM2)

 • BILANT DE MEDIU PENTRU INCHIDERE

 • RAPORT DE AMPLASAMENT PENTRU AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU (IPPC)

 • RAPORT DE SECURITATE

 • EVALUARE DE RISC

2.PACHET EXTERNALIZARE SERVICII DE MEDIU

 • CONFORMAREA CU LEGISLATIA DE MEDIU IN VIGOARE A TUTUROR ACTIVITATILOR PE CARE LE COMPANIA

 • OBTINEREA AVIZELOR, ACORDURILOR SI AUTORIZATIILOR DE MEDIU NECESARE-revizuire, reautorizare

 • ELABORAREA TUTUROR STUDIILOR DE MEDIU

 • REALIZAREA TUTUROR RAPORTARILOR DE MEDIU CATRE APM, SIM, FOND MEDIU –vezi detalii RAPORTARI DE MEDIU a.   AEC realizeaza toate raportarile de mediu (lunare, anuale, semestriale, deseuri-catre APM, ANPM, SIM, FOND MEDIU)

 • FOND DE MEDIU-RAPORTARI-GESTIUNE DESEURI DIN AMBALAJE-AMBALAJE REUTILIZABILE-RETURNABILE

 • SOLUTII INDEPLINIRE COTA 60 % DESEURI DIN AMBALAJE-OTR-SISTEM MIXT-SISTEM INDIVIDUAL

 • SUBSTANTE CHIMICE SI PERICULOASE 

 • SISTEM MANAGEMENT MEDIU

 • AUDITURI INTERNE DE MEDIU adaptate si personalizate companiei-finaliare plan masuri

 • TRAINING si instruire personal –instruiri in cadrul companieii sau in cadrul firmei AEC

 • LEGATURA, MEDIEREA, REPREZENTAREA, INTERFATA CU AUTORITATILE ABILITATE SA VERIFICE RESPECTAREA LEGISLATIE DE EMDIU SAU CEA REFERITOARE LA CONSTRUCTII (AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI, GARDA NATIONALA DE MEDIU, INSPECTIA DE STAT DE CONSTRUCTII)

GRATUIT –se realizeaza audit de mediu-audit deseuri-audit fond mediu SEMESTRIAL

3.MANAGEMENT DESEURI

 • AUDIT DE DESEURI

 • PLAN DE MASURI PE LINIE DE DESEURI SOLUTII-PROCEDURI DE GESTIUNE DESEURI CARE SA RESPECTE LEGISLATIA ACTUALA DE MEDIU

 • EVIDENŢA GESTIUNII DEŞEURILOR –CORELTA-CU DOSARUL DE ACTE CARE SUSTIN ACEASTA EVIDENTA

 • REALIZARE FISA DE CARACTERIZARE-PENTRU DESEURILE PERICULOASE

 • STABILIREA ANALIZELOR FIZICO-CHIMICE PENTRU BULETINUL DE ANALIZA OBLIGATORIU PENTRU DESEURILE PERICULOASE , ANALIZE PENTRU ANEXA DE APROBARE TRANSPORT DESEURI PERICULOASE

4.RAPORTARI DE MEDIU

 • RAPORTARI APM-GD PRODDES, GD-COLECTARE ETC

 • RAPORTARI IN SIM-RAPORTARI ELECTRONICE IN SISTEMUL INTEGRAT

 • RAPORTĂRI AFM-PENTRU DESEURILE DIN AMBALAJ CU CORELAREA –COTA DE VALORIFICARE-ASIGURATA FIE IN SISTEM INDIVIDUAL SAU CU OTR

 • PLANURI DE GESTIUNE A DEŞEURILOR-MASURI-SOLUTII

 • SCHEME DE INTERCONECTARE –  BILANT CANTITATIV DESEURI SI INDICATORI FOLOSITI IN  PROGRAMELE DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI

 • PROGRAM DE PREVENIRE SI REDUCERE A CANTITATII DE DESEURI

 • CURSURI DE RESPONSABIL CU GESTIUNEA DESEURILOR SAU CURS ACREDITAT ANC –AGENTIA NATIONALA DE CALIFICARI SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR

 • GESTIUNE DESEURI-REGISTRU DE EVIDENTA A GESTIUNII DESEURILOR-HG 856/2002

 • RAPORTARE ANUALA/LUNARE GESTIUNE DESEURI

 • RAPORT DE MEDIU –ANUAL-RAM

 • RAPORTARE GD PRODDES/GD COLECTARE-DESEURI

 • RAPORTARE EMISII POLUANTI-ANUALA-

 • RAPORTARE AMBALAJE HG 794/2012

 • RAPORTARE ULEI –SEMESTRIALA-ANUAL

 • RAPORTARE SUBSTANTE CHIMICE SI PERICULOASE

 • REGISTRUL POLUANTILOR EMISI SI TRANSFERATI (PRTR) SI GAZE CU EFECT DE SERA

 • RAPORTARI CATRE FOND MEDIU

 • RAPOARTE GES-COV

 • RAPORTARI PRTR (REGISTRUL POLUANTILOR EMISI SI TRANSFERATI)

 • RAPORTARI SIM

5.FOND DE MEDIU

 • ANALIZA DE IMPACT FOND MEDIU

 • AUDIT FOND MEDIU

 • PLAN MASURI PENTRU RECTIFICATIVE FOND MEDIU– DACA ESTE CAZUL

 • EXPERTIZE FOND MEDIU –PE ULTIMII 5 ANI

 • CONSULTANTA FOND MEDIU

 • SEMINARII-NOUTATI LEGILATIVE FOND MEDIU-PARTE PRACTICA-VEZI SEMINARII-WORKSHOPURI

6.EVALUARE RISC

 • RAPORT DE SECURITATE

 • EVALUARE DE RISC

 • HAZOP/HAZID

 • STUDII EVALUARE RISC CHIMIC

 • ELABORAREA POLITICII DE PREVENIRE A ACCIDENTELOR MAJORE IN CONTEXTUL DIRECTIVEI SEVESO

 • PLANURI DE PREVENIRE SI COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE

 • MANAGEMENTUL ACCIDENTELOR INDUSTRIALE

 • STUDII DE CERCETARE A UNOR ZONE CU RISC MAJOR DE POLUARE

 • CURSURI CERINTE LEGISLATIVE-SEVESO II

7.STUDII-EMISII COV-PIERDERI TEHNOLOGICE-MARKETING PRODUSE PETROLIERE-INCRACARE /DESCARCARE CISTERNE CA SI CF-INCLUSIV MARITIM TRANSPORT

 • EVALUARE EMISII COV-EVALUAREA PIERDERI TEHNOLOGICE COEFICIENTI TEHNOLOGICI–EMISII COV –PRODUSE PETROLIERE LICHIDE (BENZINA, MOTORINA, ALTE PRODUSE)-INCARCARE /STOCARE/ALIMENTARE –STATII DE DISTRIBUTIE-EMISII DIFUZE

 • EVALUARE EMISII COV-DEPOZITARE PRODUSE PETROLIERE –REZERVOARE SUBTERANE, SUPRATERANE-CAPAC FIX SI MOBIL

 • EVALUARE EMISII COV-TRANSPORT DE PRODUSE PETROLIERE-TRANSPORT CISTERNE AUTO/ CISTERNE CF/MARITIM

 • EVALUARE EMISII COV-SCURGERI DE PRODUSE PETROLIERE-EMISII FUGITIVE

 • EVALUARE EMISII COV –APROVIZIONARE/LIVRARE -INCARCARE/DESCARCARE CISTERNE AUTO/CISTERNE CF

 • EVALUARE EMISII SI PIERDERI APROVIZIONARE/LIVRARE PE CALE MARITIMA-NAVE/BARJE-PIERDERI PRIN BALAST SI PIERDERI IN TRANZIT MARFA

 • RAPORATRI COV-STATII DE DISTRIBUTIE CARBURANTI-lunar/termen 25 martie anului curent pentru anul precedent

8.EVALUARE NIVEL POLUARE

 • EVALUARE GRAD DE POLUARE FACTORI DE MEDIU AER, SOL, ACVIFER, APA

 • STUDII DE MIGRARE POLUANTI IN SOL/SUBSOL -modelare matematica

 • STUDII DISPERSIE POLUANTI IN AER-evaluare pe baza de soft-uri

 9.SITURI CONTAMINATE-STUDII DE DEPOLUARE-BIOREMEDIERE

 • STUDIU DIAGNOSTICUL POLUARII UNUI SIT

 • ALEGEREA METODEI DE DEPOLUARE PENTRU SITURILE CONTAMINATE

 • EVALUAREA MIGRARII POLUANTILOR IN SOL/APA/AER

 • STUDII DE BIOREMEDIERE-IN SITU/EX-SITU –prin metode de bioremediere

 • TEHNOLOGII BAT(BREF) DEPOLUARE SITURI CONTAMINATE

 • STUDII DE DEPOLUARE

 • CURS AUTORIZAT DE AGENTIA NATIONALA DE CALIFICARI-SPECIALIST IN SITURI CONTAMINATE

10.PROCEDURI DE MEDIU

 • REALIZARE PROCEDURI DE MEDIU-SISTEM-OPERATIONALE-INSTRUCTIUNI DE LUCRU

 • IDENTIFICAREA ŞI EVALUAREA ASPECTELOR SEMNIFICATIVE DE MEDIU ASM, ELABORAREA POLITICII DE MEDIU.

 • REALIZAREA SISTEMULUI DOCUMENTAR SI A MANUALULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU,

 • IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU INCLUSIV REALIZAREA UNUI AUDIT DE PRE-CERTIFICARE,

 • ASISTAREA COMPANIEI PÂNǍ ÎN MOMENTUL CERTIFICǍRII.

11.AUDIT DE MEDIU-AUDIT DESEURI

 • AUDITURI DE MEDIU-PENTRU ORICE TIP DE ACTIVITATE COD CAEN

 • AUDIT DE MEDIU PENTRU -SISTEM DE MANAGEMENT DE MEDIU (SMM)-revizie proceduri de mediu

 • AUDIT DE MEDIU-POLUARI ISTORICE

 • AUDIT DE MEDIU- PRIVATIZARE-CONCESIONARE

 • AUDIT DE MEDIU-CALITATE FACTORI DE MEDIU-APA-AER-SOL

 • AUDIT DESEURI

 • AUDIT FOND MEDIU –ACTE/RAPORTARI-CERINTE LEGISLATIVE-detalii-FOND MEDIU

 • CURSURI AUDITOR DE MEDIU-acreditate ANC

12.SUBSTANTE TOXICE SI PERICULOASE

 • RAPORTARI SUBSTANTE CHIMICE SI PERICULOASE- CATRE ITM

 • RAPORTARI SUBSTANTE CHIMICE SI PERICULOASE SIM-SISTEM INTEGRAT DE MEDIU

 • RAPORTARI SUBTANTE CHIMICE SI PERICULOASE CATRE APM

 • RAPORTARE FOND MEDIU –IMPORT DE SUBSTNATE CHIMICE SI PERICULOASE

 • CORELARE-RAPORTARI HG 856/APM/- DESEURILE DIN AMBALAJ PERICULOASE REZULTATE DIN CONSUMUL DE SUBSTNATE CHIMICE SI PERICULOASE-gestiune, cantitti, acte de predare, buletine de analiza

 • REGISTRU LEGISLATIV – LEGISLAŢIE PRIVIND SUBSTANŢELE ŞI PREPARATELE CHIMICE PERICULOASE- COLECTARE, DEPOZITARE-SUBSTANTE CHIMICE SI PERICULOASE

 • ROCEDURI DE MANIPULARE-INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE –IESIRE DIN DEPOZITUL DE SUBSTANTE CHIMICE SI PERICULOASE

 • REGISTRU DE EVIDENTA A SUBSTNATELOR CHIMICE SI PERICULOASE inregistrare substantele si amestecurile chimice periculoase-intrare-consum-stoc

 • REVIZIE LISTA FTS-uri

 • REGULI-PROCEDURI PENTRU DEPOZITAREA SUBSTANTE TOXICE SI PERICULOASE PPP/SUBSTANTE BIOCIDE/DESEURI PERICULOASE

 • CERINTE LEGISLATIVE – UTILIZATORI SUBSTANTE PPP/BIOCIDE-ECHA

 • CERINTE LEGISLATIVE -REACH-CLP, ODS. GFS, Detergenti

 • COORDONAREA ŞI MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII LEGISLAŢIEI DIN DOMENIUL CHIMICALELOR LA NIVEL DE COMPANIE

 • INSTRUIRI-la sediul companiilor- SUBSTANTE CHIMICE SI PERICULOASE

 • REALIZARE PLAN DE PREVENIRE SI POLUARE ACCIDENTALA

13.STUDII DUE DILLIGENCE

 • STUDIU DDM-DUE DILIGENCE MEDIU

 • ANALIZA INITIALA DE MEDIU

 • AUDIT DUE DILLIGENCE

 • PROGRAME DE CONFORMARE

 • PROGRAME DE MONITORIZARE

 • PLANURI DE ACTIUNI –CU MASURI SI TEHNOLOGII SMART

14.MONITORIZARE LEGISLATIVA-REGISTRE LEGISLATIVE DE MEDIU

 • MONITORIZARE LEGISLATIVA-LUNARA

 • REGISTRU LEGILATIV DE MEDIU

 • CURSURI-LEGISLATIE APLICATIVA DE MEDIU

 •  SEMINARII-NOUTATI LEGISLATIVE DE MEDIU

 1. CURSURI DE MEDIU-ACREDITATE DE ANC-si recunoscute de ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) Diplomele acreditate ANC sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS)

 • CURS RESPONSABIL DE EMDIU

 • CURS SPECIALIST IN MANAGEMENT DESEURI

 • CURS AUDITOR DE MEDIU

 • CURS MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU

 • CURS SPECIALIST IN SITURI CONTAMINATE

 • CURS RESPONSABIL CU GESTIUNEA DESEURIOR

 • CURSURI-SEMINARII-TRAININGURI-WORKSHOP-uri de mediu

ALEGE UNUL DINTRE DOMENIILE DE ACTIVITATE AEC!


Scroll to Top