Arii naturale protejate.

Conform CNPM, in Romania, exista arii naturale protejate de interes national. Acestea sunt: Rezervatii ale biosferei cat si Situri RAMSAR.

Ariile protejate, prin valoarea lor naturală şi gradul redus al intervenţiei umane pe teritoriul lor, sunt cele mai bune exemple şi modele pentru sistemele ecologice naturale şi seminaturale.

Ariile protejate sunt percepute încă de foarte mulţi oameni, doar în sensul lor “conservaţionist”, fiind considerate adevărate „oaze” ale naturii sălbatice care trebuie protejate numai pentru conservarea speciilor care le populează. Foarte puţin este recunoscut faptul că zonele aflate în regim natural şi seminatural constituie de fapt suportul “vieţii” şi implicit al dezvoltării socio-economice. 
S-au constituit astfel, arii protejate care conservă zone naturale de pe glob, unde intervenţia omului este aproape inexistentă, dar şi zone în care intervenţia omului este prezentă, cum e cazul peisajelor modificate ce au o importanţă peisagistică şi culturală deosebită. 

 • Delta Dunarii. Aceasta se afla in judetele Tulcea cat si Constanta si se intinde pe o suprafata de 580 000 hectare. Delta Dunarii a fost desemnata ca si arei protejata in anul 1998 conform legii 82/1993 cu completarile si modificarile ulterioare. 
  Teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, delimitat conform legii, are o suprafaţă totală de circa 580.000 de hectare şi este amplasat în sud-estul României, cuprinzând Delta Dunării propriu-zisă, Complexul lacustru Razim-Sinoie, Dunărea maritimă până la Cotul Pisicii inclusiv zona inundabilă Somova-Parcheş, lacul Sărături-Murighiol şi zona marină cuprinsă între litoral şi izobata de 20m. 
  Din suprafaţa totală a Rezervaţiei, mai mult de jumătate (312.440 ha) o reprezintă ecosistemele naturale acvatice şi terestre incluse în lista zonelor cu valoare de patrimoniu universal (Convenţia Patrimoniului Natural Universal UNESCO) precum şi cele destinate reconstrucţiei ecologice, zone care constituie domeniul public de interes naţional. 

In Romania, ariile protejate sunt: 

 • Parcul National Retezat este situat in judetul Hunedoarasi se intinde pe o suprafata de 38047 hectare. El a fost desemnat arie protejata in anul 1979.
   Aici pot fi găsite 1190 de specii de plante- peste o treime de speciile de plante din România, 90 de specii de plante endemice, care nu mai pot fi văzute nicăieri, 185 de specii de păsări si 80 de lacuri şi tăuri.
 • Pietrosul Rodnei.
  Rezervatia naturala Pietrosu Mare cuprinde cel mai impresionant relief glaciar din Muntii Rodnei si este situata in jurul Varfului Pietrosu, ce atinge o inaltime de 2.303 m. Aria protejata are un caracter complex si prezinta o deosebita  importanta stiintifica si peisagistica. 
  Rezervatia naturala Pietrosu Mare apartine din punct de vedere  administrativ de orasul Borsa si de comuna Moisei. Cu o suprafata de 3.300 hectare, aceasta apartine categoriei a I-a a IUCN (Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii) si cuprinde partea nordica a Muntilor Rodnei. Rezervatia stiintifica s-a constituit ca arie protejata prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National – sectiunea III – a zone protejate si este prevazuta la pozitia 2563. Este declarat arie protejata din anul 1979. 
  In  cadrul ariei protejate Pietrosu Mare sunt prezente mai multe lacuri glaciare printre care amintim Buhaescu I, situata  sub varful Buhaescu Mare, la o altitudine de 1.905 m.

NOUTATI LEGISLATIVE- NOIEMBRIE 2018-AUTORIZATIE DE MEDIU

ACT NORMATIV: ORDIN NR. 1171 DIN 05.11.2018 privind aprobarea procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizatiei de mediu si a autorizatiei integrate de mediu

PUBLICARE IN: Monitorul Oficial I nr. 967

DATA: 15.11.2018

 • Prezenta procedură reglementează condițiile de solicitare, de aplicare sau de respingere a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
 •  Viza anuală se aplică sau se respinge de către Ministerul Mediului și, respectiv, Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu care intră în sfera de competență a acestora.
 •  Pentru obținerea vizei anuale, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu sau autorizației integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente:
 1. cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
 2. raportul anual de mediu, după caz;
 3. declarația pe propria răspundere că desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit schimbări care să afecteze condițiile stabilite prin autorizație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA 1 – Cerere de aplicare a vizei anuale

ANEXA 2 – Declaratie pe propria raspundere

ANEXA 3 – Proces verbal de verificare a amplasamentului

ANEXA 4 – ORDIN/ DECIZIE de aplicare / de respingere a vizei anuale

O data ce ai devenit persoana juridica, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM) trebuie sa ii raportezi periodic care sunt sursele tale de poluare ale mediului inconjurator. Vez  Legea nr. 87/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (aici)

Acest lucru nu este insa cunoscut de catre toata lumea, mai ales de catre firmele nou infiintate de catre antreprenori aflati la inceput de drum si care nu au reusit sa se puna la punct cu toate detaliile birocratice.

Cele mai multe activitati pe care agentii economici le desfasoara implica una sau mai multe forme de raportare ANPM (vezi detalii aici), in functie de specificul activitatii.

Categoria agentilor economici care trebuie sa realizeze raportari de mediu este diversa si numeroasa, incluzand:

 • Orice companie care genereaza, detine sau comercializeaza deseuri, inclusiv brokerii;
 • Toti agentii economici care detin autorizare pentru a colecta, trata, valorifica si elimina deseurile/sau care detin autorizare pentru a colecta, recicla sau valorifica deseurile de ambalaje/sau care detin autorizare pentru a colecta, trata, vehicule scoase din uz/sau care detin autorizare pentru a desfasura activitati in scopul colectarii, resaparii, reciclarii si/sau valorificarii termoenergetice a anvelopelor uzate/sau care detin autorizare pentru a produce si gestiona substante si produse chimice considerate periculoase;
 • Operatorii economici care au ca obiect de activitate salubritatea, dar si aceia care detin autorizatie pentru a colecta sau/si trata deseuri de baterii si acumulatori;
 • Toti cei care administreaza puncte in care se colecteaza deseuri de aparatura electrica si electronica, indiferent ca sunt administratii publice locale sau operatorii economici – de asemenea si operatorii economici care au ca obiect de activitate tratarea, reciclarea sau valorificarea deseuri de echipamente electrice si electronice;
 • Institutii ale administratiei publice locale;
 • Operatorii economici care au obligatia de a monitoriza emisiile si raportarea acestora potrivit legislatiei in vigoare.

Din definitia producatorului de deseuri prevazuta in lege – „persoana fizica autorizata sau persoana juridica care, cu titlu profesional, proiecteaza, produce, prelucreaza, trateaza, vinde ori importa produse” – nu rezulta in mod evident ca agentii economici care ofera servicii pot fi considerati producatori de deseuri, doar ca in timpul unui control, un inspector poate spune ca hartia este tratata la momentul imprimarii, ceea ce inseamna ca trebuia sa se ocupe de raportari.

Agentii economici trebuie asadar sa faca periodic o dare de seama catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, fie ca a fost sau nu necesara obtinerea autorizatiei de mediu. Aceste raportari ANPM se fac lunar, trimestrial sau semestrial, in functie de specificul fiecarui tip de afacere si a deseurilor generate.

AEVUM ECO CONSULT este o companie cu oameni specializati,  in gestionarea relatiei dintre agentii economici si ANPM si care usureaza procesul anevoios al raportarilor de mediu. O raportare ANPM poate fi destul de greu de realizat, atat din punct de vedere al dosarului ce trebuie intocmit, cat mai ales in evaluarea corecta si completa a situatiei din teren. Pentru a intelege cat de detaliate pot fi aceste documente, trebuie sa intelegem cat de vaste sunt datele pe care le solicita. Astfel, aceste raportari ANPM curprind: deseurile generate, deseurile generate si / sau colectate, acumulatorii si anvelopele uzate, cantitatile de ambalaje introduse in piata. Totodata, aceste raportari cuprind si date cu privire la monitorizarea factorilor de mediu (apa, aer, sol/subsol, zgomot si vibratii).

Ministerul mediului supune dezbaterii publice proiectul de Ordin de Ministru pentru modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017 – 2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 660/2017

DATA: 10 Octombrie 2018

Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017 – 2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului mediului nr. 660/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 25 aprilie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

”în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. w) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. III, alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 37/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,”.

Conform proiectului se considera autovehicul nou orice autoturism, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară sau orice cvadriciclu, cu sistem de propulsie electric hibrid (plug-in) sau pur electric care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. este înmatriculat/înmatriculată cu cel mult 6 luni în urmă, inclusiv, față de data vânzării și care nu depășește 6.000 km, inclusiv;
 2. înmatricularea prevăzută la lit. a) este pe numele producătorului validat respectiv punctului de lucru/agentului/partenerului autorizat și a fost efectuată pentru DRIVE-TEST/DEMO.

c. este comercializat de către producătorul validat respectiv punctul de lucru/agentul/partenerul autorizat, declarat în cererea de validare, în calitate de prim proprietar

Noutate:constientizare gestiune deseuri

Ministerul mediului supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea ghidului de finanţare a programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor.

DATA: 04 Octombrie 2018

             ROLUL GHIDULUI

Ghidul de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale referitoare la derularea Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor.

SCOPUL PROGRAMULUI

Scopul programului este de a conștientiza publicul cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje, deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), deșeurilor voluminoase, deșeurilor provenite din construcții și demolări, cu privire la drepturile și obligațiile ce revin persoanelor fizice în circuitul gestionării deșeurilor, precum și cu privire la posibilitățile de colectare existente la nivel local.

OBIECTUL PROGRAMULUI

Obiectul programului îl reprezintă finanțarea proiectelor de conștientizare a publicului cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor și reciclarea acestora, prin intermediul instrumentelor de informare.

INDICATORII DE PERFORMANŢĂ AI PROGRAMULUI

Indicatorii de performanta sunt reprezentați de numărul/procentul persoanelor din publicul țintă care vor avea ocazia să fie informați prin intermediul campaniei de comunicare.

DECIZIA NR. 279/2018 DIN 22.10.2018 PRIVIND INFIINTAREA COMITETULUI NATIONAL PENTRU DESEURI 

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL I NR. 888 DIN 22.10.2018

Infiintarea COMITETULUI NATIONAL PENTRU DESEURI ca urmare a a vizitei reprezentantilor Comisiei Europene, din 11-12 iulie 2018, pe tema gestionarii deseurilor, Romania nereusind sa indeplineasca unele conditii de finantare impuse de Comisie, in principal referitoare la masuri de promovare a investițiilor durabile în sectorul deșeurilor.

            Comitetul are ca obiective principale:

 1. identificarea acțiunilor necesare pentru implementarea Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
 2. recuperarea întârzierilor care există la nivel național, în scopul atingerii obiectivelor impuse de directivele europene privind gestionarea deșeurilor;
 3. punerea în aplicare a măsurilor prioritare de guvernanță prevăzute în Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, în vederea gestionării deșeurilor municipale

             Componența Comitetului Național pentru Deșeuri

 1. Ministerul Mediului;
 2. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;
 3. Ministerul Fondurilor Europene;
 4. Ministerul Finanțelor Publice;
 5. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;
 6. Agenția Națională pentru Protecția Mediului;
 7. Garda Națională de Mediu;
 8. Administrația Fondului pentru Mediu.

 

Firmele care pun pe piata ambalaje, echipamente electrice sau baterii, printre altele, precum si cele care produc deseuri din hartie, metal, sticla sau plastic sunt obligate sa desemneze un responsabil cu gestionarea deseurilor, dintre angajatii proprii. COD COR 325710

Mai mult, responsabilitatea nu poate fi acordata in orice conditii, fiind nevoie de o instruire in acest sens: „Persoanele desemnate (…) trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”, dispune Legea nr. 211/2011.

Ce atributii va avea un responsabil de mediu?

 • sa identifice principalele caracteristici ale sistemului/ procesului supus evaluarii, alegerea metodei de evaluare si stabilirea instrumentelor de lucru
 • sa evalueze impactul de mediu produs de companie si poate actiona in sensul reducerii si chiar al eliminarii lui, prin respectarea normelor legale
 • sa-si asume realizarea si indeplinirea de planuri pentru reducerea poluarii si chiar implementarea unor sisteme de management de mediu
 • sa monitorizeze si sa imbunatateasca activitatile legate de mediu
 • sa stabileasca masurile de reducere a impactului asupra mediului;
 • sa realizeze auditul intern pe probleme de management de mediu;
 • sa identifice aspectele legate de mediu, ce caracterizeaza activitatile desfasurate de firma
 • sa pregateasca documentatiile necesare si sa asigure obtinera autorizatiilor, acordurilor, avizelor din domeniul protecsiei mediului, necesare pentru desfasurarea activitatii;
 • sa intocmeasca documentatia pentru lucrarile avute in executie;
 • sa intocmeasca documentatia de testare
 • sa urmareasca respectarea cu strictete si sa raspunda de indeplinire a cerintelor normelor de protectia muncii
 • sa identifice elemente care pot influenta activitatea
 • sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici
 • sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca
 • sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei
 • sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
 • sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul;
 • sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol;
 • sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
 • sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati;
 • sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
 • sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi
 • sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
 • sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.

Deorece este la indemana ca administratorii firmelor sa numeasca dintre angajatii proprii, responsabilul de mediu, acesta va trebui sa fie trimis la cursuri de mediu specializate.

In cadrul cursurilor de responsabil de mediu se vor deprinde competente precum: gestionarea actelor normative, monitorizarea factorilor de mediu, realizarea auditului intern si multe altele.

Cum amenzile sunt mari pentru nerespectarea legislatiei, este important ca responsabilul de mediu din cadrul companiei sa detina cele mai bune informatii pentru a le putea valorifica corect si eficient in cadrul firmei.

Informatiile de calitate buna, alaturi de studii de caz si raspunsuri la intrebari reale (chiar din afacerea din care provine cursantul) le puteti obtine daca alegeti sa trimiteti angajatii la curs responsabil de mediu realizat de firme care realizeaza acest gen de cursuri. Aevum Eco Consult este firma din Prahova, unde industria petroliera este foarte dezvoltata. Aevum Eco Consult (AEC) realizeaza cursuri de mediu dar, va poate ajuta si cu externalizarea serviciilor de mediu.

 

 

 

Daca in activitatea societatii dvs comerciale intra manipularea, dezpozitarea sau transportul substantelor chimice toxice si periculoase, atunci, pe langa managementul substanteleor toxice pe care il puteti realiza cu ajutorul angajatilor proprii sau cel mai indicat cu externalizarea serviciilor de mediu, cu siguranta ca sfaturile elementare legate de depozitarea, transportul si manipularea substanelor toxice sunt binevenite.

 1. Produsele de vopsire se vor depozita in spatii distincte, inchise, ingradite, special amenajate si marcate corespuzator, in functie de natura materialelor.
 2. Clasa de inflamabilitate pentru fiecare produs va fi consemnata in specificatia tehnica aferenta produsului.
 3. epozitarea lichidelor combustibile din clasele I si II se poate face in aceeasi cladire cu lichidele combustibile din clasele III si IV, cu conditia ca spatiile pentru lichidele din clasele I si II sa fie separate prin pereti antifoc de cele pentru lichidele din clasele III si IV.
 4. In spatiile de depozitare se interzic fumatul, intrarea cu flacara deschisa, precum si accesul persoanelor straine.
 5. La depozitele de substante inflamabile, instalatiile electrice vor fi de constructie antiex.
 6. Depozitarea produselor se va face in recipiente perfect etanse, a caror integritate initiala va fi verificata si mentinuta prin manipulari atente, fara socuri mecanice.
 7. In timpul depozitarii se vor respecta indicatiile privind incompatibilitatea diverselor categorii de produse, conform specificatiei tehnice si etichetarii, fiind interzisa depozitarea in aceeasi incapere a produselor incompatibile.
 8. Spatiile de depozitare vor fi dotate cu substante neutralizante pentru cazurile de scurgeri accidentale si cu mijloace adecvate de stins incendii, in functie de natura produselor stocate si de indicatiile specificatiilor tehnice aferente fiecarui produs privind stingerea incendiilor.
 9. Vopselele si diluantii vor fi depozitate in ambalaje metalice prevazute cu capace care se inchid etans si dotate cu manere.
 10. Dupa golire, ambalajele ce au continut materiale de vopsire vor fi depozitate in locuri special destinate in acest scop.
 11. In timpul transportului, ambalajele (recipientele cu materiale de vopsire) vor fi asigurate impotriva rasturnarii.
 12. Se vor respecta indicatiile privind incompatibilitatea dintre diversele categorii de produse peliculogene si produse auxiliare, conform specificatiilor tehnice si etichetarilor, fiind interzis transportul acestor produse impreuna, in acelasi mijloc de transport (exemple: componenti acizi impreuna cu produse puternic alcaline, acceleratori de cobalt sau sicativi metalici impreuna cu peroxizi organici sau cu alte substante oxidante etc.).
 13. Se interzice utilizarea mijloacelor de transport neamenajate special, pentru transportul substantelor inflamabile si neechipate cu mijloace adecvate de stins incendii, in functie de natura produselor transportate si de indicatiile specificatiilor tehnice aferente fiecarui produs privind stingerea incendiilor.
 14. Operatiile de transvazare a substantelor se vor efectua cu dispozitive speciale, astfel incat sa se evite contacul lucratorilor cu substantele respective sau inhalarea de vapori nocivi.
 15. Colectarea reziduurilor, carpelor, bumbacului, hartiei imbibate cu substante sau cu produse auxiliare se va face in recipiente speciale.

8 Octombrie 2018

Proiect de ordin privind procedura şi criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora.

Art. 1

„Se aprobă procedura şi criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora, prevăzuți la art. 20 alin. (9) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, al unităţii administrativ – teritoriale/subdiviziunii administrativ – teritoriale a municipiilor unde desfăşoară activitatea prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

 Pentru a fi inregistrat operatorul economic trebuie:

 • să dețină, în condițiile legii, autorizație de mediu pentru activitatea de colectare deșeuri de ambalaje, valabilă la data depunerii;
 • să își desfășoare activitatea în fiecare din unitățile care formează asociația de dezvoltare intercomunitară, în cazul în care se înregistrează la nivelul acesteia sau, pe teritoriul unităţii administrativ – teritoriale/subdiviziunii administrativ – teritoriale a municipiilor unde înaintează solicitarea de înregistrare.

Proiectul de Ordin are 2 Anexe:

 • Anexa 1 – Cerere de inregistrare;
 • Anexa 2 – Cantitățile de deșeuri de ambalaje preluate prin achiziţie de la populaţie de la locul de generare a acestora

     OPERATORI ECONOMICI COLECTORI DE DEȘEURI DE AMBALAJE (formular tip de raportare)

 

8 Octombrie 2018

Ministerul Mediului a prezentat proiectul Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în Ministerul Mediului pentru sistematizarea și simplificarea legislației din domeniul deșeurilor și realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri în domeniul schimbărilor climatice”, cod SIPOCA 394

Proiectul propus contribuie la dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Acest proiect isi propune:

 • realizarea Codului Deșeurilor, prin sistematizarea și simplificarea amplelor reglementări din domeniul deșeurilor.
 • asigurarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri în domeniul schimbărilor climatice.

Principalele rezultate vizate ale proiectului sunt:

 • Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului; elaborarea unei politici publice în domeniul protectiei mediului (deșeuri și schimbări climatice).
 • Fondul activ al legislației va fi sistematizat și simplificat progresiv; va fi elaborat și aprobat Codul Deșeurilor.
 • Proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, implementate în concordanță cu Strategia pentru o mai bună reglementare; vor fi dezvoltate și implementate noi instrumente de măsurare și reducere a birocrației în domeniul schimbărilor climatice.

Scroll to Top