6 MAI 2019 – LEGEA 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate

  1. procedurile care trebuie urmate atât de autorități, cât si de către deținătorii de situri contaminate/potențial contaminate, pentru
  2. inventarierea și
  3. stabilirea stării de contaminare, inclusiv
  4. modalitatea prin care se notează

                                  i.restricția referitoare la sit, în cartea funciară, prevedere așteptată de mult a fi legiferată. 

Conform articolului 4 din aceasta lege, cazurile concrete considerate ca fiind sub incidența legii sunt:

1.terenurile a căror contaminare a fost/este cauzată de orice tip de activitate antropică prevazută in anexa 1 a legii; 

2.terenurile afectate de producerea unor accidente care conduc la contaminarea acestora, excepţie accidentele cu substanţe radioactive; 

3.terenurile aflate în administrarea instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în măsura în care nu este periclitată securitatea naţională şi/sau păstrarea secretului;

4.terenurile ocupate de depozite de deşeuri după închiderea şi monitorizarea post închidere a acestor depozite.

Scroll to Top