Ordinul nr. 1271/2018 privind procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora.

GESTIUNE DESEURI AMBALAJE – GENERARE – COLECTARE-AUTTORIZATIE DE MEDIU -INREGISTRARE . 

Operatorii economici – Colectorii de deseuri de ambalaje de la populatie de la locul generarii acestora au obligatia sa se inregistreze la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfăşoara activitatea conform autorizaţiei de mediu, în maximum 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului sau de la data obţinerii autorizaţiei de mediu.

            Operatorii de salubrizare care achizitioneaza deseuri de ambalaje de la populatie nu se inregistreaza. 

ANEXA – PROCEDURA ȘI CRITERIILE de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora

*
 • Dosarul de înregistrare trebuie să cuprindă următoarele documente:
 • Cerere-tip, conform anexei nr. 1 la procedură;
 • Certificatul constatator detaliat, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii, de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, în original;
 • Autorizația de mediu pentru activitatea de colectare deșeuri de ambalaje, valabilă la data depunerii (copie)
*
 • UAT trebuie:
 • Sa verifice daca Autorizatia de Mediu este conforma cu originalul
 • Sa comunice solicitantului (in 10 zile de la depunerea dosarului), ca este inregistrat (dosar complet)
 • Sa posteze pe site-ul propriu lista operatorilor inregistrati
 • Sa elimine din lista operatorul inregistrat daca acesta nu are viza anuala Autorizatie de Mediu
*
 • Operatorii inregistrati trebuie:
 • Sa desfăşoare activitatea numai la nivelul UAT/subdiviziunii UAT a municipiilor unde este înregistrat;
 • Sa efectueze raportari de mediu – raportare de mediu trimestriala catre UAT/ subdiviziune UAT a municipiilor, conform anexei 3 la procedură a cantităţilor de deşeuri de ambalaje preluate prin achiziţie de la populaţie de la locul de generare a acestora;
 • Sa solicite în scris UAT/ subdiviziunii UAT unde este înregistrat eliminarea din lista, în cazul în care îşi încetează activitatea sau dacă AM este suspendată, anulată şi/sau nu a obţinut viza anuală.
Scroll to Top
Shares