Legea 31/2019

GESTIUNE DESEURI– AMBALAJE —-FOND MEDIU—RAPORTARI DE MEDIU—SIM

LEGEA NR. 31/2019 PRIVIND APROBAREA ORDONANȚEI DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 74/2018 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA:

  • Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,
  • Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje,
  • Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Publicata In Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 14 IANUARIE 2019

           Conform Anexa nr. 4 (Anexa nr. 6) la LEGEA 249 / 2015) se reglementeaza modul de stabilire a costului net si a sumelor care trebuie acoperite de catre organizatiile prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b (organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului).

           Procentul de returnare al ambalajelor reutilizabile s-a redus de la 90% la 80% si s-a clarificat data de la care operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate trebuie sa organizeze preluarea ambalajelor reutilizabile – 1 IANUARIE 2019.

          La Anexa 3 (Anexa nr 5 la Legea nr. 249/2015) referitoare la Valorile minime ale obiectivelor de valorificare* și, respectiv, reciclare** a deșeurilor de ambalaje s-a precizat ca la calculul procentului de valorificare / reciclare se se tine seama de:

              *  cantitatea de deșeuri de ambalaje reciclată și cea incinerată în instalații de  

                  incinerare cu  valorificare de energie.

** cantitatea de ambalaje de lemn care este reparată în vederea reutilizării.

Cantitatile de deseuri de ambalaje valorificate / reciclate se vor transmite catre APM / AFM prin raportari de mediu specifice.

Raportarile de mediu de ambalaje si deseuri de ambalaje se transmit catre AFM sub forma declaratiei de fond de mediu – aplicatie AFM – Declarații v.1.17.Raportarile de mediu de ambalaje si deseuri de ambalaje se transmit catre APM format hartie si introintroducere in Sistemul informatic de Mediu.

Scroll to Top
Shares