PROIECT DE LEGE privind deseurile provenite din constructii si desfiintari – 13. 12.2018

Scopul prezentei legi este reducerea impactului asupra mediului datorat deşeurilor provenite din

activităţile de construire şi/sau desființare, denumite activităţi de construire.

Lege se aplică categoriilor de deşeuri provenite din activităţi de construire, încadrate potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

În vederea gestionării corespunzătoare a deșeurilor provenite din activităţi de construire, titularii autorizațiilor de construire/desființare trebuie sa intocmeasca planul de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire.

În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Mediului stabilește prin ordin de ministru conținutul planului.

Scroll to Top
Shares