LEGEA nr. 293/2018 privind reducerea emisiilor nationale de anumiti poluanti atmosferici

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1042 din data de 7 decembrie 2018, a fost publicată Legea nr. 293/2018 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici.

Pentru a avansa în direcția atingerii nivelurilor de calitate a aerului care nu conduc la un impact negativ semnificativ asupra sănătății umane și mediului și la unele riscuri aduse acestora, prezenta lege stabilește:
a) angajamente naționale de reducere a emisiilor pentru emisiile atmosferice antropice de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), compuși organici volatili nemetanici (COVnm), amoniac (NH3) și particule fine în suspensie (PM2,5);
b) obligația elaborării, adoptării și punerii în aplicare a unui program național de control al poluării atmosferice, denumit în continuare PNCPA;
c) obligația privind monitorizarea și raportarea emisiilor și a impactului poluanților prevăzuți la lit. a) și al altor poluanți prevăzuți în anexa nr. 1.

În lumina prezentei legii principalii termeni au următoarele semnificații:
– emisie – eliberarea în atmosferă a unei substanțe dintr-o sursă punctuală sau difuză;
– emisii antropice – emisii atmosferice de poluanți asociate cu activitățile umane;
– obiective privind calitatea aerului – obligațiile pentru calitatea aerului privind valorile-limită, valorile-țintă și concentrația de expunere prevăzute în Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare;
– angajament național de reducere a emisiilor – obligația României de a reduce emisiile unei substanțe; acesta precizează reducerea minimă a emisiilor ce trebuie atinsă în anul calendaristic țintă exprimată ca procent din totalul emisiilor eliberate în anul de referință 2005;
– zonă de control al poluării – o zonă maritimă de cel mult 200 de mile marine de la linia de bază de la care se măsoară întinderea apelor teritoriale, stabilită la nivel național pentru prevenirea, reducerea și controlul poluării provenite de la nave, în conformitate cu normele și standardele internaționale aplicabile;

Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, în colaborare cu autoritățile publice centrale cu responsabilități în domeniile: economie, energie, sănătate, agricultură și dezvoltare rurală, sanitar-veterinar și siguranța alimentelor, dezvoltare regională și administrație publică, transporturi, ape și păduri, stabilesc măsuri de reducere a emisiilor antropice naționale anuale de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOX), compuși organici volatili nemetanici (COVnm), amoniac (NH3) și particule fine în suspensie (PM2,5), prin elaborarea și adoptarea PNCPA în conformitate cu prevederile art. 11, astfel încât să nu se depășească angajamentele naționale de reducere a emisiilor antropice anuale de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOX), compuși organici volatili nemetanici (COVnm), amoniac (NH3) și particule fine în suspensie (PM2,5) prevăzute în anexa nr. 2.

Legea reglementează: angajamentele naționale de reducere a emisiilor; mecanisme de flexibilitate; programul național de control al poluării atmosferice; inventarele și prognozele naționale de emisii și raportul informativ de inventarier; monitorizarea impactului poluării atmosferice; obligații de raportare; accesul la informații; cooperarea cu țările terțe și coordonarea în cadrul organizațiilor internaționale și sancțiuni.

Legea conține și următoarele anexe:
1.Anexa nr.1: Monitorizarea și raportarea emisiilor atmosferice;
2. Anexa nr.2: Angajamentele naționale de reducere a emisiilor;
3. Anexa nr. 3: Conținutul Programului național de control al poluării atmosferice – PNCPA;
4. Anexa nr. 4: Metodologia pentru pregătirea și actualizarea inventarelor și a prognozelor naționale de emisii, a raportului informativ de inventariere și a inventarelor naționale de emisii ajustate prevăzu…
5. Anexa nr. 5: Indicatori opționali pentru monitorizarea impactului poluării atmosferice prevăzuți la art. 14.

Intrarea în vigoare: 10 decembrie 2018.

Scroll to Top
Shares