LEGEA nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Publicata in: Monitorul Oficial nr. 1.043 din 10 decembrie 2018

Data intrarii in vigoare (la 30 de zile de la data publicarii in M. Of.): 09 Ianuarie 2019.

Iata cateva paragrafe importante din legea 292/2018!

Evaluarea impactului asupra mediului identifica, descrie si evalueaza, in mod corespunzator, pentru fiecare caz in parte, in conformitate cu prevederile prezentei legi, efectele semnificative directe si indirecte ale unui proiect asupra urmatorilor factori:

a) populatia si sanatatea umana;

b) biodiversitatea, acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate;

c) terenurile, solul, apa, aerul si clima;

d) bunurile materiale, patrimoniul cultural si peisajul;

e) interactiunea dintre factorii prevazuti la lit. a)-d).

SANCTIUNI


Constituie contraventie si se sanctioneaza nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1), art. 23 alin. (1) si (3) cu amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru persoane juridice.
 

Art. 20 (1) In situatia in care, dupa emiterea acordului de mediu si inaintea obtinerii aprobarii de dezvoltare, proiectul a suferit modificari, titularul proiectului este obligat sa notifice in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului emitenta cu privire la aceste modificari.

 
Art. 23 (1) Pentru proiectele prevazute de prezenta lege este interzisa realizarea acestora fara obtinerea deciziei etapei de incadrare/acordului de mediu si a aprobarii de dezvoltare.

 

Art. 23 (3) Titularii proiectelor au obligatia respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare, a acordului de mediu si a aprobarii de dezvoltare.


Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute se fac de personalul imputernicit din cadrul Garzii Nationale de Mediu.


Pentru incalcarea obligatiilor prevazute la art. 23 alin. (1) si (3) se aplica si sanctiunea complementara de desfiintare a lucrarilor si aducerea terenului la starea initiala, coroborat cu prevederile art. 17 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare. Cheltuielile totale pentru efectuarea lucrarilor de desfiintare si aducerea terenului la starea initiala sunt suportate de titularul proiectului.


Incalcarea obligatiilor de desfiintare a lucrarilor si aducerea terenului la starea initiala constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 150.000 lei la 200.000 lei, pentru persoane juridice.


Prin intrarea in vigoare a acestui act normativ, Romania isi indeplineste obligatiile de transpunere in legislatia nationala a Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Scroll to Top
Shares