ORDIN NR. 1171 DIN 05.11.2018 privind aprobarea procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizatiei de mediu si a autorizatiei integrate de mediu

NOUTATI LEGISLATIVE- NOIEMBRIE 2018-AUTORIZATIE DE MEDIU

ACT NORMATIV: ORDIN NR. 1171 DIN 05.11.2018 privind aprobarea procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizatiei de mediu si a autorizatiei integrate de mediu

PUBLICARE IN: Monitorul Oficial I nr. 967

DATA: 15.11.2018

  • Prezenta procedură reglementează condițiile de solicitare, de aplicare sau de respingere a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
  •  Viza anuală se aplică sau se respinge de către Ministerul Mediului și, respectiv, Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu care intră în sfera de competență a acestora.
  •  Pentru obținerea vizei anuale, titularul activității este obligat să solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea competentă pentru protecția mediului emitentă a autorizației de mediu sau autorizației integrate de mediu, prin depunerea următoarelor documente:
  1. cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură;
  2. raportul anual de mediu, după caz;
  3. declarația pe propria răspundere că desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit schimbări care să afecteze condițiile stabilite prin autorizație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

ANEXA 1 – Cerere de aplicare a vizei anuale

ANEXA 2 – Declaratie pe propria raspundere

ANEXA 3 – Proces verbal de verificare a amplasamentului

ANEXA 4 – ORDIN/ DECIZIE de aplicare / de respingere a vizei anuale

Scroll to Top
Shares