Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi

Ministerul mediului supune dezbaterii publice proiectul de Ordin de Ministru pentru modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017 – 2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 660/2017

DATA: 10 Octombrie 2018

Ghidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017 – 2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului mediului nr. 660/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 25 aprilie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

”în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) lit. w) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. III, alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 37/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,”.

Conform proiectului se considera autovehicul nou orice autoturism, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară sau orice cvadriciclu, cu sistem de propulsie electric hibrid (plug-in) sau pur electric care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

  1. este înmatriculat/înmatriculată cu cel mult 6 luni în urmă, inclusiv, față de data vânzării și care nu depășește 6.000 km, inclusiv;
  2. înmatricularea prevăzută la lit. a) este pe numele producătorului validat respectiv punctului de lucru/agentului/partenerului autorizat și a fost efectuată pentru DRIVE-TEST/DEMO.

c. este comercializat de către producătorul validat respectiv punctul de lucru/agentul/partenerul autorizat, declarat în cererea de validare, în calitate de prim proprietar

Scroll to Top
Shares