Ghidul de finanţare a programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor

Noutate:constientizare gestiune deseuri

Ministerul mediului supune dezbaterii publice proiectul de ordin pentru aprobarea ghidului de finanţare a programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor.

DATA: 04 Octombrie 2018

             ROLUL GHIDULUI

Ghidul de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale referitoare la derularea Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor.

SCOPUL PROGRAMULUI

Scopul programului este de a conștientiza publicul cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje, deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), deșeurilor voluminoase, deșeurilor provenite din construcții și demolări, cu privire la drepturile și obligațiile ce revin persoanelor fizice în circuitul gestionării deșeurilor, precum și cu privire la posibilitățile de colectare existente la nivel local.

OBIECTUL PROGRAMULUI

Obiectul programului îl reprezintă finanțarea proiectelor de conștientizare a publicului cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor și reciclarea acestora, prin intermediul instrumentelor de informare.

INDICATORII DE PERFORMANŢĂ AI PROGRAMULUI

Indicatorii de performanta sunt reprezentați de numărul/procentul persoanelor din publicul țintă care vor avea ocazia să fie informați prin intermediul campaniei de comunicare.

Scroll to Top
Shares