Responsabilul de mediu. Atributii.

Firmele care pun pe piata ambalaje, echipamente electrice sau baterii, printre altele, precum si cele care produc deseuri din hartie, metal, sticla sau plastic sunt obligate sa desemneze un responsabil cu gestionarea deseurilor, dintre angajatii proprii. COD COR 325710

Mai mult, responsabilitatea nu poate fi acordata in orice conditii, fiind nevoie de o instruire in acest sens: „Persoanele desemnate (…) trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”, dispune Legea nr. 211/2011.

Ce atributii va avea un responsabil de mediu?

 • sa identifice principalele caracteristici ale sistemului/ procesului supus evaluarii, alegerea metodei de evaluare si stabilirea instrumentelor de lucru
 • sa evalueze impactul de mediu produs de companie si poate actiona in sensul reducerii si chiar al eliminarii lui, prin respectarea normelor legale
 • sa-si asume realizarea si indeplinirea de planuri pentru reducerea poluarii si chiar implementarea unor sisteme de management de mediu
 • sa monitorizeze si sa imbunatateasca activitatile legate de mediu
 • sa stabileasca masurile de reducere a impactului asupra mediului;
 • sa realizeze auditul intern pe probleme de management de mediu;
 • sa identifice aspectele legate de mediu, ce caracterizeaza activitatile desfasurate de firma
 • sa pregateasca documentatiile necesare si sa asigure obtinera autorizatiilor, acordurilor, avizelor din domeniul protecsiei mediului, necesare pentru desfasurarea activitatii;
 • sa intocmeasca documentatia pentru lucrarile avute in executie;
 • sa intocmeasca documentatia de testare
 • sa urmareasca respectarea cu strictete si sa raspunda de indeplinire a cerintelor normelor de protectia muncii
 • sa identifice elemente care pot influenta activitatea
 • sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici
 • sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca
 • sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei
 • sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
 • sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul;
 • sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol;
 • sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
 • sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati;
 • sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
 • sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi
 • sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
 • sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.

Deorece este la indemana ca administratorii firmelor sa numeasca dintre angajatii proprii, responsabilul de mediu, acesta va trebui sa fie trimis la cursuri de mediu specializate.

In cadrul cursurilor de responsabil de mediu se vor deprinde competente precum: gestionarea actelor normative, monitorizarea factorilor de mediu, realizarea auditului intern si multe altele.

Cum amenzile sunt mari pentru nerespectarea legislatiei, este important ca responsabilul de mediu din cadrul companiei sa detina cele mai bune informatii pentru a le putea valorifica corect si eficient in cadrul firmei.

Informatiile de calitate buna, alaturi de studii de caz si raspunsuri la intrebari reale (chiar din afacerea din care provine cursantul) le puteti obtine daca alegeti sa trimiteti angajatii la curs responsabil de mediu realizat de firme care realizeaza acest gen de cursuri. Aevum Eco Consult este firma din Prahova, unde industria petroliera este foarte dezvoltata. Aevum Eco Consult (AEC) realizeaza cursuri de mediu dar, va poate ajuta si cu externalizarea serviciilor de mediu.

 

 

 

Scroll to Top
Shares